: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:50:00 - Chủ nhật, 14/05/2017

Cao Bằng: Đào Ngạn nỗ lực về đích nông thôn mới trong năm 2017

Là xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Hà Quảng, sau hơn 5 năm với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, xã đã huy động đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn khang trang, sạch đẹp với thống điện, đường, trường, trạm và thiết chế văn hóa ở cơ sở. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện.

Hiện xã đã đạt 11/19 tiêu chí, 8 tiêu chí chưa đạt như giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất.

Do không có nhiều doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên việc huy động các nguồn vốn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Đào Ngạn vẫn phấn đấu hoàn thành 8 tiêu chí còn lại vào cuối năm 2017. Trong đó, xã sẽ tập trung mạnh vào tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tăng vụ.   

 TH