: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:35:00 - Thứ sáu, 23/09/2016

Có chính sách hợp lý cho thành viên hội đồng tư vấn, ban tư vấn

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, Mặt trận các địa phương cần chủ động lựa chọn, xây dựng đội ngũ nhân lực của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xem xét thực hiện chế độ chính sách hợp lý cho đội ngũ này thống nhất từ TƯ đến địa phương…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Ngày 23/9, tại Quảng Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tọa đàm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn (HĐTV), Ban tư vấn (BTV) của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam qua từng năm, Ban Chủ nhiệm của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp Trung ương và cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể bám sát chức năng, nhiệm vụ tư vấn của các Hội đồng.

Nhiều thành viên của các HĐTV các lĩnh vực về Kinh tế, Dân chủ- Pháp luật, Khoa học-Giáo dục, Dân tộc, Tôn giáo... đã chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của Hội đồng.

Các Hội đồng đã tích cực, chủ động phối hợp với nhau trong cách lĩnh vực tư vấn, phát huy được trí tuệ, năng lực, sự nhiệt tình của các thành viên trong Hội đồng.

Từ đó, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tổ chức được những khảo sát thực tế thuộc về lĩnh vực của Hội đồng đảm nhận để nắm bắt, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của người dân và các vấn đề xã hội đang xảy ra...

Nhiều thành viên của các HĐTV tuy tuổi cao, sức yếu nhưng với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với xã hội và công việc đã phát huy, đóng góp trí lực, sức lực trong việc tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Ông Phạm Văn Điệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh chưa thành lập nhiều HĐTV, Ban Tư vấn, tổ tư vấn.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng những năm qua đóng góp của các HĐTV, Ban tư vấn, tổ tư vấn tỉnh Quảng Ninh thể hiện rất rõ nét. Trong đó, vai trò của các chức sắc, tôn giáo ở các Ban tư vấn, tổ tư vấn về tham gia vận động người dân giải phóng mặt bằng rất tích cực, hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động của các HĐTV chưa đồng đều, Ban Chủ nhiệm một số Hội đồng chưa phát huy hết tiềm năng của các thành viên trong Hội đồng do vậy chất lượng tư vấn ở một số lĩnh vực còn hạn chế.

Một số thành viên trong các Hội đồng hoạt động chưa hiệu quả do kiêm nhiệm nhiều chức vụ ở cơ quan, đơn vị hoặc do những lý do khách quan khác. Đồng thời, chưa có cơ chế, quy định cụ thể về việc Ban Thường trực của Ủy ban MTTQ các cấp đặt hàng với các HĐTV về những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang xảy ra trong xã hội liên quan đến lĩnh vực của các HĐTV...

Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Anh Tế, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương cho rằn, việc thành lập các HĐTV là rất cần thiết. Bởi vai trò của MTTQ trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng, có nhiều nhiệm vụ mới của Mặt trận đòi hỏi hoạt động phải có chiều sâu, nhất là trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Tuy nhiên, trong điều kiện cán bộ chuyên trách của cơ quan MTTQ các cấp ở địa  phương vừa ít về số lượng thì ông Lương Anh Tế cho rằng chỉ nên thành lập HĐTV ở cấp TƯ và tỉnh, còn ở cấp huyện và xã là không thực sự cần thiết.

“Bởi nếu thành lập ở 2 cấp  này cũng chỉ là hình thức vì không có nhiều nội dung hoạt động, chỉ cần đội ngũ cộng tác viên là đủ. Đồng thời, trong các HĐTV nên phân công 1 Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm HĐTV để có sự gắn kết với Ban Thường trực, có như vậy việc đặt hàng, giữ mối liên hệ mới có hiệu lực” ông Lương Anh Tế khẳng định.

Cũng theo ý kiến nhiều đại biểu, để hoạt động của các HĐTV hiệu quả hơn,  UBTƯ MTTQ Việt Nam cần có sơ kết, tổng kết để đánh giá các HĐTV để thấy được những mặt ưu điểm, hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm từ thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các địa phương đồng thời cho biết, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục khảo sát, xác định cụ thể chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của HĐTV, BTV các cấp để bổ sung vào quy chế hoạt động.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng đề nghị, Mặt trận các địa phương cần chủ động lựa chọn, xây dựng đội ngũ nhân lực của các HĐTV, BTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xem xét thực hiện chế độ chính sách hợp lý cho đội ngũ này thống nhất từ TƯ đến địa phương…

Ngân Hà