: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:35:00 - Thứ hai, 20/03/2017

Đắk Lắk phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5 đến 3%

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giảm từ 81.053 hộ, xuống còn 25.322 hộ (tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,82% xuống còn 6,01%), bình quân giảm 2,96%/năm.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 38,95% xuống còn 12,08%. Riêng 19 xã có số hộ nghèo cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,3% xuống còn 27,21%. 

Đối với Chương trình 135, toàn tỉnh đã đầu tư 372 tỷ đồng để xây dựng 650 công trình hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi, trường học, chợ, nhà sinh hoạt cộng đồng và công trình cấp nước sinh hoạt; chưa kể, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho 87.601 hộ nghèo, tổng kinh phí gần 15,6 tỷ đồng.

Trong năm 2016, toàn tỉnh đã giải quyết cho 38.412 lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách vay vốn, với tổng số tiền 856 tỷ đồng; xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi và tập huấn kỹ thuật cho  hơn 2.000 lượt người; hỗ trợ đào tạo nghề 1.687 người.

Bên cạnh hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của tổ chức các đoàn thể cũng mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo.

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được gần 110 tỷ đồng để sửa chữa và xây dựng 2.164 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ huy động 100 tỷ đồng từ đóng góp của hội viên để giải quyết cho 30.146 lượt hội viên nghèo vay vốn, đoàn thanh niên vận động xây dựng 310 căn nhà Nhân ái

Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020, Đắk Lắk phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5-3%/năm.

Theo đó, sẽ thực hiện lồng ghép các chính sách giảm nghèo chung và chính sách đặc thù đối với các huyện, xã nghèo và thôn, buôn đặc biệt khó khăn; có cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và thúc đẩy tinh thần tự lực vượt khó; đồng thời, huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thông qua các phong trào “Ngày vì người nghèo”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Về nguồn vốn, sẽ đầu tư 8.858 tỷ đồng cho chương trình, trong đó, ngân sách Trung ương 3.712 tỷ đồng, ngân sách địa phương 268 tỷ đồng, vốn huy động từ người dân, doanh nghiệp 118 tỷ đồng và vốn tín dụng ưu đãi 4.759 tỷ đồng.    

T.Anh