: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:53:00 - Thứ năm, 20/04/2017

Đặt mục tiêu 2 tỷ người tham gia hợp tác xã

Chiều 20/4, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã châu Á - Thái Bình Dương (ICA-AP) lần thứ 10 tại Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Với chủ đề “Tăng cường hỗ trợ và hợp tác hơn nữa giữa Chính phủ và khu vực hợp tác xã để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”.

Các đại biểu tại phiên “Vai trò của HTX trong việc chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính thức sang chính thức”.   

Hội nghị lần này đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như: Đổi mới sự phát triển hợp tác xã trong khu vực; vai trò của Hợp tác xã (HTX) như những nhà sản xuất và người tiêu dùng để đảm bảo chủ, quyền lương thực, HTX tiếp cận các lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế xanh, chăm sóc người già và đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và thanh niên; việc làm ổn định và các hoạt động kinh tế bền vững cho những người lao động ở khu vực phi chính thức…

Theo ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, thông qua hội nghị, các quốc gia đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau cả hiện tại và tương lai để đến năm 2030 đạt mục tiêu số thành viên hợp tác xã tăng lên 2 tỷ người tham gia, với 4 triệu HTX, chiếm 20% nền kinh tế toàn cầu.

Hội nghị Bộ trưởng hợp tác xã châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 đã đưa ra tuyên bố, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững đến năm 2030 do Liên hợp quốc đặt ra.

Các đại biểu tin tưởng sau Hội nghị, Bộ trưởng hợp tác xã các nước trong khu vực và quốc tế sẽ cùng hợp tác bền chặt hơn, toàn diện hơn và hiệu quả cao hơn để đưa kinh tế hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững. 

    M.H.