: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:15:00 - Thứ bảy, 18/03/2017

Giảm thất thoát, vững công trình

Những năm qua công tác giám sát của cộng đồng đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang triển khai hiệu quả. Hoạt động của các ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (ĐTCCĐ) đã góp phần hạn chế thất thoát lãng phí, nâng cao chất lượng công trình.

Hoạt động các ban GSĐTCCĐ đã góp phần tích cực đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong xây dựng các công trình, dự án.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, để phát huy hiệu quả vốn đầu tư trong xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là những công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố và các xã củng cố, kiện toàn hoạt động của ban Giám sát ĐTCCĐ ở từng địa phương. 

Đến nay, toàn tỉnh có 230 ban Giám sát ĐTCCĐ ở cấp xã với gần 2.000 thành viên. Các ban giám sát ĐTCCĐ đều xây dựng quy chế, chương trình hoạt động cụ thể, các thành viên trong Ban được phân công nhiệm vụ phụ trách các khu, cụm dân cư.

Tại xã Song Mai (TP Bắc Giang) để chung tay xây dựng nông thôn mới, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ đã huy động sự vào cuộc của toàn thể nhân dân. Bên cạnh việc góp công, góp của, người dân còn đảm nhận vai trò giám sát đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Song Mai Nguyễn Văn Lựu cho biết, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ xã tích cực tuyên truyền, vận động nên người dân nhận thức được rằng bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn phải có sự đóng góp của chính người dân. Mặt khác, người dân vừa là chủ thể đầu tư vừa là những người hưởng lợi.

Chính vì vậy, ngay từ khi triển khai, ban giám sát ĐTCCĐ cùng với nhân dân đã chủ động Giám sát toàn bộ việc xây dựng đồ án quy hoạch cũng như xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã, từ đường giao thông, nhà văn hóa, khu xử lý rác thải tập trung. Có sự giám sát, tất cả đều được công khai, minh bạch, người dân tin tưởng vào chính quyền địa phương, từ đó đã có sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân.  

Theo ông Lựu, để việc giám sát chính xác, hiệu quả cao, trước khi khởi công, ban Giám sát ĐTCCĐ làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để đưa ra nội dung sẽ giám sát đồng thời đề nghị thông tin công khai thiết kế dự toán, kỹ thuật công trình, thời gian khởi công và hoàn thành, đơn vị thi công để có cơ sở đối chiếu, kiểm tra. 

Các thành viên dành thời gian xem xét kỹ bản thiết kế từng công trình trước khi thi công, sau đó phân công các thành viên thay nhau theo dõi quá trình xây dựng, kiểm tra vật liệu đầu vào, chủng loại, số lượng và kỹ thuật. 

Bằng sự vào cuộc tích cực của ban Giám sát ĐTCCĐ những sai phạm đã được kịp thời phát hiện, qua đó kịp thời kiến nghị chủ đầu tư, nhà thầu điều chỉnh, đảm bảo chất lượng các công trình trên địa bàn.

Thực tế cho thấy quần chúng nhân dân ở nơi thực hiện dự án đầu tư là những chủ thể có điều kiện thuận lợi nhất có thể mắt thấy, tai nghe những gì đang diễn ra, có thể phản ánh và cung cấp những thông tin trung thực nhất về dự án đầu tư cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý của mình. 

Tại xã Tân Hưng (Lạng Giang) khi giám sát công trình nhà văn hóa xã, sân trụ sở UBND xã và đường giao thông, ban GSĐTCCĐ đã phát hiện khi xây dựng, nhà thầu sử dụng cát, gạch, xi măng, sắt không đúng chủng loại, thiếu hụt so với thiết kế nên Ban GSĐTCCĐ đề nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khắc phục sai phạm đảm bảo đúng chất lượng công trình. Nhờ vậy, công trình không bị thất thoát khoảng 1,7 tấn xi măng.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trong năm 2016, ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát hơn 4.500 vụ việc phát hiện 112 vụ vi phạm, kiến nghị 112 vụ việc, thu hồi 1.500m2 đất và hơn 208 triệu đồng. Ban Giám sát ĐTCCĐ tổ chức giám sát 790 vụ việc, phát hiện 21 vụ vi phạm, thu hồi 13 bộ cửa và 92 triệu đồng. 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Diêm Hồng Linh khẳng định, qua hoạt động các ban Giám sát ĐTCCĐ đã góp phần tích cực trong thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, tạo lòng tin trong nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, để tiếp tục tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ các cấp cần tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, lựa chọn những thành viên có kiến thức, am hiểu nhất định về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, có tinh thần trách nhiệm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền thường xuyên, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác cho các thành viên Ban giám sát.  Cùng với đó quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất cần thiết đảm bảo cho hoạt động giám sát tại cộng đồng.    

Trung Hiếu