: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:12:00 - Thứ tư, 26/04/2017

Hải Dương dự kiến điều chỉnh phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách

Trong kỳ họp thường kỳ tháng 4/2017, HĐND tỉnh Hải Dương xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy định về chức danh, số lượng mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu dân cư...

Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương họp thường kỳ tháng 4.

Sáng 26/4, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương họp thường kỳ tháng 4/2017 và thông qua một số nội dung trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, tại kỳ họp lần thứ tư, HĐND tỉnh Hải Dương dự kiến một số nội dung tại kỳ họp như: Ngoài xem xét các báo cáo thường kỳ, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của UBND tỉnh về kết quả việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Hải Dương xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy định về chức danh, số lượng mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu dân cư...

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã đóng góp ý kiến sửa đổi Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ trình tại kỳ họp lần thứ tư này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhất trí dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND khóa XVI sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/7 và các nội dung dự thảo chương trình kỳ họp.

Với một số nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan tới quy định mức thu học phí các trường thuộc tỉnh quản lý và quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn..., Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban phối hợp với các ngành liên quan xây dựng một mức khung hợp lý để thực hiện trong 5 năm, tránh tình trạng mỗi năm một mức phí gây khó khăn cho người dân...

Về hoạt động chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tập trung chất vấn nội dung liên quan tới thực trạng và giải pháp dạy nghề cho nông dân, việc sử dụng nguồn vốn từ các đề án dạy nghề cho nông dân...

Việt Cường