: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:45:00 - Thứ ba, 14/03/2017

Hậu Giang: Số HTX khá giỏi chiếm 73,3%

Ngày 14/3/2016, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thi hành luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và triển khai kế hoạch thực hiện quyết định số 445/QĐ-TTg (ngày 21/3/2016) của Thủ tướng Chính phủ.

Hợp tác xã Chanh không hạt tại huyện Châu Thành -
một trong những HTX mang lại hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Hậu Giang.

Đến nay toàn tỉnh Hậu Giang có 176 HTX, gồm 1 liên hiệp HTX và 129 HTX nông nghiệp, 24 HTX xây dựng, 12 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 6 HTX thương mại dịch vụ, 5 HTX vận tải, tổng vốn điều lệ là 120 tỷ đồng. Số HTX loại khá, giỏi chiếm 73,30%, HTX trung bình là 19,88% và 6,82% HTX yếu kém. Hậu Giang đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch việc chuyển đổi HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012.

Qua 5 năm thực hiện luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân về tầm quan trọng và vai trò của HTX. Nhiều HTX nông nghiệp đã bước đầu mở rộng được các dịch vụ cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp, số lượng và hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp ngày càng tăng.

Mối liên kết, gắn bó giữa các HTX với các doanh nghiệp cung ứng đầu vào và tiêu thụ hàng hóa ngày càng tăng. Hiện nay đã có nhiều HTX ứng dụng thành công các quy trình sản xuất sạch, an toàn Vietgap, Globalgap mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông nhàn góp phần giảm tỉnh lệ hộ nghèo.

Các đại biểu kiến nghị để thực hiện luật HTX, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Liên minh hợp tác xã cần có cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các HTX; có cơ chế cho HTX vay vốn ưu đãi;…

Tuấn Quang