: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:45:00 - Thứ 2, 08/05/2017

Hỗ trợ gạo cho người nghèo vùng biên giới

Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) vừa cấp gạo hỗ trợ cho 760 hộ nghèo là đồng bào DTTS thuộc 2 xã Ia Pnôn và Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai), mỗi hộ từ 10 đến 20 kg, với tổng số gạo gần 11 tấn, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Số gạo này được mua từ tiền tiết kiệm của cán bộ, công nhân viên quốc phòng, người lao động của đơn vị nhằm chia sẻ những khó khăn với đồng bào vào lúc giáp hạt.

Ngoài tạo việc làm ổn định cho 927 lao động là người DTTS với mức thu nhập bình quân năm triệu đồng/người/tháng, hằng năm, công ty phát động phong trào “Hũ gạo gắn kết”, “Vườn rau gắn kết”. Đơn vị đã thu được hơn 40 tấn gạo từ 1.080 hũ gạo, trợ cấp cho hơn 4.000 lượt người DTTS nghèo, gặp khó khăn...               

N.Dân

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Quảng Bình

Trong phong trào thi đua yêu nước, giáo dân ở Quảng Bình đã sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tam Đường tìm hướng thoát nghèo

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tuy là huyện nghèo nhưng Tam Đường (Lai Châu) đã biết vận dụng các điều kiện phù hợp để vươn lên,mở hướng thoát nghèo cho dân.