: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:10:00 - Thứ bảy, 22/02/2014

Hội đồng Tư vấn về Kinh tế Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam: Tập trung tư vấn các vấn đề bức xúc về kinh tế

Ngày 21-2, Hội đồng Tư vấn về Kinh tế, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai chương trình hoạt động năm 2014. Dự hội nghị có Phó chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên và các thành viên trong Hội đồng.

Theo Chủ nhiệm HĐTV Kinh tế Trương Công Phú, trong năm 2013 Hội đồng đã tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam việc xây dựng cơ chế chính sách như Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), Luật Đất đai và nhiều luật khác. Cùng với đó Hội đồng cũng đã tổ chức theo dõi giám sát phản biện và góp ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 gắn với những vấn đề nổi cộm hiện nay như đất đai, thuế thu nhập cá nhân, đề xuất phí lưu hành phương tiện giao thông…và những vấn đề phát sinh khác gây tác động lớn tới đại bộ phận quần chúng nhân dân. Nhiều ý kiến kiến nghị đã được ghi nhận, tiếp thu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
 
Về nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn trong năm 2014 ông Trương Công Phú cho rằng nhiệm vụ quan trọng là phải tổ chức thi hành Hiến pháp. Từ việc sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành cho phù hợp với Hiến pháp, Hội đồng sẽ chọn 3 luật về kinh tế đã ban hành trước đây để rà soát lại, đề xuất những nội dung cần sửa đổi. Cùng với đó là việc hoàn thiện chính sách lãi suất, tỷ giá của các tổ chức tín dụng cho phù hợp với kinh tế thị trường; tham gia ý kiến về đề án tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp, mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước… 
 
Cũng trong năm 2014 Hội đồng tư vấn Kinh tế cũng tham gia vào việc xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội. Cụ thể, Hội đồng sẽ tư vấn góp ý với Ban Thường trực giám sát việc triển khai tổng rà soát chính sách người có công theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, rà soát lại toàn bộ hệ thống tiền lương.
 
"Đặc biệt thông qua thực tế sẽ nêu lên những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội báo cáo với Ban Thường trực theo định kỳ để Ban Thường trực chuẩn bị báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trình Quốc hội trong các kỳ họp”, ông Phú cho biết. 
 
TS. Nguyễn Lương Trào thành viên Hội đồng, cho rằng việc Mặt trận giám sát cần phải được tiến hành từ Trung ương đến cơ sở. Như việc tổng rà soát chính sách người có công, chính sách của chúng ta đã có nhưng sai phạm vẫn còn  nhiều, đã có thanh tra kiểm tra nhưng không hết. Do đó Mặt trận cần huy động sức mạnh từ cơ sở để thực hiện nhiệm vụ giám sát có ý nghĩa này.
 
Anh Vũ