: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 - Thứ sáu, 17/03/2017

Hơn 4.000 hộ dân được hỗ trợ, giảm nghèo

Ngày 16/3, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp hoạt động năm 2017.

Trong năm 2016, các đơn vị quân đội và các tổ chức chính trị - xã hội đã đóng góp hàng triệu ngày công giúp nhân dân sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn; xây mới, nâng cấp hàng trăm bệnh xá dân y và “Quân – dân y”, xây dựng gần 3.000 nhà tình nghĩa, 724 nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách, người nghèo; hỗ trợ vốn sản xuất giúp hơn 4.000 hộ dân xóa đói giảm nghèo, phụng dưỡng 1.654 mẹ Việt Nam anh hùng, tặng gần 4.000 sổ tiết kiệm….

Ngoài ra, các tổ chức còn nhận đỡ đầu các trại điều dưỡng thương binh, làng Hữu nghị Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho thương binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Trong năm 2017, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục phối hợp, tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp, triển khai có hiệu quả các hoạt động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội gắn với quốc phòng an ninh; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua...

Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Để làm tốt nhiệm vụ sắp tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực đổi mới về nội dung, phương hướng hoạt động của các cấp công đoàn cho phù hợp với tình hình mới.

Với mục tiêu đó, trong năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động cho phù hợp với công tác dân vận trong tình hình mới.   

N. Phượng