: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:35:00 - Thứ sáu, 21/04/2017

Hợp tác xã - Giải pháp hiệu quả cho lao động yếu thế

Ngày 20/4, tại phiên họp thứ 5 với chủ đề “Vai trò của HTX trong việc chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính thức sang chính thức” trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng HTX Khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: Quá trình chuyển từ khu vực lao động phi chính thức sang khu vực lao động chính thức là một quá trình không dễ dàng, và có thể dễ bị thất bại nếu dùng những biện pháp mang tính hành chính.

PGS.TS Trần Đình Thiên.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, hiện tại, lao động của khu vực không chính thức thể hiện ở tính bấp bênh của công việc. Những người lao động ở đây nói chung là nghèo, vì thế nên tính rủi ro lớn. Rủi ro còn lớn hơn nữa vì họ ít được pháp luật bảo vệ, cho nên có thể coi đây là lực lượng yếu thế. 

“Phần hộ gia đình nông nghiệp thường giao thoa giữa chính thức với phi chính thức. Tuy nhiên, con số này rất ấn tượng, tức là khu vực được gọi là phi chính thức thì tạo ra việc làm gấp 5 lần khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, gấp 7 lần của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nói như vậy để thấy lao động ở khu vực phi chính thức rất quan trọng ở Việt Nam”, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh. 

Và hiện nay, thống kê về khu vực lao động phi chính thức này rất khó kiểm soát. Cho nên ông Trần Đình Thiên đặt ra bài toán cần quản lý lao động ở khu vực phi chính thức và hỗ trợ họ cũng như tìm giải pháp tạo điều kiện để phát triển. 

Ở Việt Nam cũng những đặc điểm giống như nhiều nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương là rủi ro thiên tai rất cao, rủi ro thị trường cũng ngày càng cao là do Việt Nam mở cửa hội nhập quốc tế rất lớn. Vì thế yêu cầu bảo vệ, hỗ trợ lao động khu vực không chính thức ở Viêt Nam là vấn đề đặt ra. Đây cũng là yêu cầu Liên minh HTX của Việt Nam phải gánh vác trong tương lai.

“Quá trình chuyển từ khu vực lao động phi chính thức sang khu vực lao động chính thức là một quá trình không dễ dàng, và có thể dễ bị thất bại nếu dùng những biện pháp mang tính hành chính. Ở Việt Nam, Chính phủ đang thực hiện việc chuyển từ hộ kinh doanh gia đình thành doanh nghiệp. Tức là chuyển từ chính thức sang chính thức cũng đã gặp không ít khó khăn. Nói như vậy để thấy chuyển từ khu vực phi chính thức sang chính thức còn khó khăn gấp bội”, PGS. TS Trần Đình Thiên chia sẻ. 

Hiện nay Việt Nam đang có rất nhiều nỗ lực để khu vực lao động phi chính thức tránh được rủi ro và có thể chuyển sang khu vực chính thức. Để tránh rủi ro, đào tạo nghề đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Mặc dù Chính phủ rất quan tâm đến đào tạo nghề, nhưng đào tạo hiệu quả là một việc cực kỳ khó. Nỗ lực này cần được tổ chức theo cách thị trường chứ không phải theo mong muốn của Nhà nước. Thứ hai là tổ chức lực lượng lao động phi chính thức như thế nào để có thể hỗ trợ được. 

Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực trên đều không dễ dàng. Trong bối cảnh thế giới đã chuyển sang cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cuộc cách mạng này tác động đến việc làm nói chung, và đặc biệt tác động đến khu vực việc làm phi chính thức. Vì vậy, PGS.TS Trần Đình Thiên bày tỏ mong mỏi, việc tạo công ăn việc làm cho người yếu thế cần được coi là chương trình nghị sự lớn của Liên minh HTX thế giới. 

“Cuộc cách mạng 4.0 đang đặt ra vấn đề rất lớn đối với việc làm, với  thu nhập đặc biệt là lao động ở khu vực phi chính thức. Tôi cho rằng phải coi Hợp tác xã là một giải pháp cho việc này. Thậm chí là giải pháp cực kỳ hiệu quả”, ông Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

“Vai trò của HTX đang tăng lên và tổ chức Liên minh HTX của Việt Nam sẽ đóng góp xứng đáng vào công cuộc này”, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Hải Nhi (ghi)