: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:10:00 - Thứ hai, 08/05/2017

Huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Chăm lo gia đình chính sách, người có công

Theo số liệu thống kê, toàn huyện Lương Sơn có 1.248 người có công, trong đó, 3 trường hợp hoạt động cách mạng trước năm 1945, 1 trường hợp hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám, 541 liệt sỹ, 204 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 118 bệnh binh, 247 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học..., 593 người có công hiện đang hưởng trợ cấp, 655 thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Trong những năm qua, công tác thương binh, liệt sỹ và chăm sóc người có công luôn được huyện quan tâm, trước hết là giải quyết các chế độ, chính sách, chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời, giúp cho người có công ổn định cuộc sống.

Trong năm qua, huyện đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 388 lượt người, cấp 1.208 thẻ BHYT cho 1.208 người có công và thân nhân, đưa 120 người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng huyện Kim Bôi và tỉnh Thanh Hóa, chi tiền điều dưỡng tại gia đình cho 198 người với số tiền trên 219 triệu đồng, trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình cho 23 người với số tiền trên 22,8 triệu đồng...           

  Hà Thu