: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:05:00 - Chủ nhật, 19/03/2017

Khi Mặt trận giám sát an toàn thực phẩm

Gắn với các nội dung của cuộc vận động năm nay, hệ thống MTTQ ký kết liên tịch với UBND các cấp vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, từng tổ chức, doanh nghiệp cùng vận động và tham gia thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020. PV Báo Đại Đoàn Kết có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tuyết Loan- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu G

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan.

PV: Thưa bà, năm 2017 này, trọng tâm công tác giám sát của hệ thống MTTQ tỉnh Hậu Giang sẽ tập trung vào những chủ đề gì?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan: Những năm qua MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội rất nỗ lực trong vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Trọng tâm là giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, cụ thể tại xã Phú Hữu (huyện Châu Thành); phường 7 (thành phố Vị Thanh). Đồng thời tiếp tục giám sát việc thực hiện các nghị quyết và các chương trình của chính quyền các cấp.

Cùng với đó giám sát việc thực hiện quy định của chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Theo đó, tập trung tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến môi trường trên địa bàn có tổng số đàn gia cầm, gia súc lớn như: xã Vĩnh Thuận Tây (Vị Thủy); thị trấn Kinh Cùng (Phụng Hiệp); xã Xà Phiên (Long Mỹ);….

Và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý người nghiện và công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, cụ thể tại UBND phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy; UBND phường Thuận An, thị xã Long Mỹ và UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Nội dụng giám sát tập trung vào công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, quản lý người nghiện và công tác cai nghiện tại cộng đồng.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể giám sát việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ đoàn thực hiện các qui định về phân cấp quản lý cán bộ; giám sát giảm khỏang cách giới trong lĩnh vực lao động, việc làm, công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm; Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường mầm non bán trú trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới;...

Đặc biệt, năm 2017 là năm thứ 2 liên tiếp MTTQ tỉnh và UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020,  trong đó có nội dung rất mới là vận động cả cộng đồng cùng cam kết thực hiện và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo bà, làm sao để cả cộng đồng cùng tham gia giám sát Vệ sinh an toàn thực phẩm?

- Gắn với các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm nay, hệ thống MTTQ ký kết liên tịch với UBND các cấp vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, từng tổ chức, doanh nghiệp cùng vận động và tham gia thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016 – 2020.

Năm 2017, Hậu Giang phấn đấu có 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động vận động và kiểm tra giám sát ATTP trong đó, vận động ít nhất 40% hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến kinh doanh thực phẩm và 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Các xã nông thôn mới và phường, thị trấn đô thị văn minh phải đạt các tiêu chí thực phẩm an toàn.

Tính đến giữa tháng 3/2017, Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể cùng các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã vận động được 14.943 hộ, chiếm trên 50% tổng số hộ đăng kí cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ vận động ít nhất 90% hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến kinh doanh thực phẩm đăng kí, cam kết và 60% số hộ được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Bước đầu trong công tác giám sát, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thấy có vấn đề gì cần kiến nghị, chấn chỉnh để công tác giám sát đạt hiệu qủa cao? 

- Theo tôi, trong hoạt động giám sát, cần xem xét lại cách phân bổ ngân sách cho hoạt động của Mặt trận. Thực tế, điều kiện và kinh phí hoạt động của Mặt trận các cấp nhất trong thời gian qua đặc biệt là cấp cơ sở còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc phân bổ ngân sách như hiện nay làm cho Mặt trận các cấp gần như phụ thuộc vào quyết định của cơ quan hành chính Nhà nước dẫn đến tình trạng không chủ động trong thực hiện vai trò giám sát.

Cụ thể như hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của nhiều địa phương gặp khó khăn do ngân sách xã không cân đối được nên hoạt động của các ban này ở một số địa phương hiệu quả thấp. Do đó, ngân sách Nhà nước cần có phương thức phân bổ phù hợp để MTTQ thực hiện quyền giám sát theo luật định.

Ngoài ra, cần có cơ chế chính sách phù hợp để huy động đội ngũ các chuyên gia, nhà chuyên môn trên nhiều lĩnh vực tham gia trong tổ chức của Mặt trận vào quá trình giám sát bằng nhiều hình thức như: tư vấn, phản biện về quy trình và kết quả giám sát, kiểm tra kết quả xử lý các kiến nghị giám sát,… nhằm tạo được bước đột phá trong hoạt động giám sát của Mặt trận.

Đối với nhiều cán bộ Mặt trận cấp cơ sở xã, phường, thị trấn vẫn chưa có chế độ lương, đãi ngộ phù hợp, do đó vẫn chưa thu hút được lực lượng tri thức trẻ, có năng lực, trình độ chuyên môn tham gia vào công tác Mặt trận cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng nhiều Phó Chủ tịch MTTQ xã, phường, thị trấn xin nghỉ việc vì không có chế độ đãi ngộ nào khác ngoài mức phụ cấp khiến đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở có nguy cơ thiếu hụt. Thiết nghĩ cần có sự đãi ngộ xứng đáng đối với lực lượng cán bộ Mặt trận cơ sở.

Để công tác giám sát hiệu qủa hơn, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận và đoàn viên – hội viên từ tỉnh đến cơ sở để nâng cao kiến thức, kỹ năng triển khai các hoạt động giám sát. Cần có tổ chức sơ tổng kết việc thực hiện các chương trình phối hợp giám sát để đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại khó khăn hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng triển khai những năm tiếp theo; kịp thời biểu dương khen thưởng những đơn vị và các nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những điển hình, mô hình tiên tiến trong việc triển khai các nhiệm vụ giám sát.

Trân trọng cảm ơn bà!

    Quốc Khánh-Tuấn Quang (thực hiện)