: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:15:00 - Thứ năm, 16/03/2017

Lâm Đồng: 450 tỷ đồng cung cấp nước máy cho người dân

Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng cho biết, từ nay đến 2020, công ty sẽ đầu tư khoảng 450 tỷ đồng để mở rộng việc cung cấp nước máy cho người dân tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc cũng như tất cả các địa phương trong tỉnh.

Cho đến nay hầu hết các thị trấn trong tỉnh đều đã được cung cấp nước máy và một số địa phương đã thực hiện cổ phần hóa. Riêng thành phố Đà Lạt, việc cấp nước máy đến nay đạt trên 99% dân số và hiện đã vươn tới các xã vùng ven như Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành, đồng thời đang xây dựng đường ống cấp nước máy cho xã Tà Nung và sẽ hoàn tất trong năm 2017.      

Yên Thành