: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:00:00 - Thứ tư, 10/05/2017

Làn gió mới từ một cuộc vận động

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức chính trị - xã hội vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đơn vị cần chọn những việc làm trọng tâm phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Trung Tâm xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như cả hệ thống chính trị. Thông qua thực hiện cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.  

Trên cơ sở đó, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động. “Cũng từ các nội dung của cuộc vận động, chương trình ký kết phối hợp thực hiện, các đơn vị cần chọn những việc làm trọng tâm phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân”, ông Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh. 

Ngày 18/4 vừa qua, huyện Tam Đảo đã triển khai mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động giữa MTTQ huyện với các tổ chức chính trị-xã hội và ký đăng ký thực hiện các nội dung Cuộc vận động của 9 xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Cùng với Tam Đảo, Ủy ban MTTQ huyện Bình Xuyên cũng đã triển khai mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện CVĐ giữa MTTQ 13 xã, thị trấn của huyện Bình Xuyên. 

Theo đó, để tổ chức thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cũng như UBND cùng cấp đã phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm của cuộc vận động: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

“Việc phối hợp triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2017, trên địa bàn các huyện sẽ góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn các huyện. Đồng thời qua đó phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai cuộc vận động đối với các cấp, các ngành để tổng hợp rút kinh nghiệm trong từng năm làm cơ sở nhân rộng điển hình trong quá trình tổ chức  thực hiện cuộc vận động”, ông Khanh nhấn mạnh.

Hải Nhi