: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:07:00 - Chủ nhật, 30/04/2017

Mặt trận chủ động phản biện các công trình, dự án lớn của tỉnh Phú Yên

Đó là đề nghị của ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên tại buổi hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với UBND tỉnh năm 2016 và triển khai chương trình phối hợp năm 2017.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với UBND tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2016 - 2021), trong năm qua, hoạt động phối hợp giữa hai bên được tập trung vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp trong tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng, hướng vào những vấn đề thiết thực với đời sống các tầng lớp nhân dân.

Vai trò của hệ thống Mặt trận các cấp trong việc vận động thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến lớn như: vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công xây dựng đường bê tông nông thôn, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng.

Tổ chức vận động Quỹ vì người nghèo toàn tỉnh được hơn 16,7 tỷ đồng (đạt 206% chỉ tiêu); xây dựng hoàn thành 554 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2016 toàn tỉnh có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 35,22%.

Hiệu quả từ các mặt công tác của Mặt trận đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các dự án lớn của tỉnh, Mặt trận sẽ chủ động tham gia phản biện. (Trong ảnh là cảnh phá rừng phòng hộ để triển khai Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thảo Nguyên).

Hoạt động phối hợp còn được thể hiện rõ nét qua việc phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các hội nghị tiếp xúc cử tri, phối hợp trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; phối hợp trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, đối ngoại nhân dân tiếp tục được quan tâm, giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Ngoài ra, trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận tỉnh tham gia lấy ý kiến và trực tiếp đóng góp các dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, chương trình hành động của UBND tỉnh. Ngoài ra, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nắm bắt được tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã kịp thời tiếp thu, trả lời và giao các cơ quan chức năng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cử lãnh đạo tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức.

Trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh thường xuyên và kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin và giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh khi tiến hành các hoạt động giám sát. Một số đề xuất, kiến nghị của Mặt trận được UBND tỉnh tiếp thu và giải quyết kịp thời; UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo và bố trí kinh phí phù hợp với hoạt động của Mặt trận...

Bên cạnh đó, Mặt trận và UBND tỉnh đã phối hợp thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; vận động ngư dân tiếp tục bám biển vừa đánh bắt thủy sản vừa góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; làm việc với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài vào triển khai các dự án trong tỉnh…

Thời gian đến, để tiếp tục triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp, ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên cam kết sẽ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục phối hợp có hiệu quả đối với hoạt động của Mặt trận và các Hội, đoàn thể.

Trong năm 2017, ông Hoàng Văn Trà cũng đề nghị Mặt trận chủ động trong việc phản biện đối với các công trình, dự án lớn của tỉnh; việc trả lời các đơn thư khiếu nại của nhân dân và triển khai thực hiện tốt kết quả của việc giám sát.

Đồng thời, hai cơ quan tiếp tục triển khai chương trình ký kết gồm 7 nội dung chính: Tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác tiếp xúc cử tri; trả lời kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh; hoạt động đối ngoại nhân dân. 

Văn Nhất