: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 - Thứ ba, 16/05/2017

Quyết liệt triển khai xây dựng nhà ở cho người có công

“Về xây dựng nhà cho người có công chúng tôi quán triệt tinh thần không để sót một ai, không khống chế số lượng nhưng phải đúng đối tượng thực hiện. Cứ phát hiện được đúng đối tượng là triển khai ngay”- ông Vũ Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

Mặt trận Bắc Ninh trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong đó có nội dung hỗ trợ xây dựng về nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban, ngành kịp thời ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, kiểm tra rà soát đảm bảo đúng đối tượng và các tiêu chí hỗ trợ, đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Ông Vũ Hùng cho biết, theo kết quả rà soát, tổng số hộ đề nghị xây mới là 789 hộ, số hộ đề nghị sửa chữa là 461 hộ. Giai đoạn 1 là 591 hộ, trong đó 455 hộ xây mới, 136 hộ sửa chữa. Giai đoạn 2 là 659 hộ còn lại, trong đó, 334 hộ xây mới, 325 hộ sửa chữa với mức hỗ trợ theo quy định là 48 triệu đồng/hộ xây mới và 24 triệu đồng/hộ sửa chữa. 

Trong đó, Bắc Ninh hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ xây mới và 8 triệu đồng/hộ sửa chữa; Trung ương hỗ trợ 32 triệu đồng/hộ xây mới và 16 triệu đồng/hộ sửa chữa. Để đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng theo đúng kế hoạch, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt Đề án bổ sung các hộ nghèo, người có công làm cơ sở để Trung ương hỗ trợ theo quy định; bố trí ngân sách giải ngân hỗ trợ 591 hộ để các hộ sớm khởi công và hoàn thiện theo kế hoạch.

Riêng tại TP Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở người có công và hộ nghèo vừa triển khai thực hiện một số nội dung về xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2017. 

Theo ông Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo, trong năm 2017 và năm 2018, Bắc Ninh sẽ thực hiện xây mới, sửa chữa 42 nhà ở cho người có công. 

Trong đó, xây mới 14 ngôi nhà, sửa chữa 28 ngôi nhà; mức hỗ trợ 48 triệu đồng/ nhà xây mới, 24 triệu đồng/ nhà sửa chữa. Đến nay, có 10 ngôi nhà đã hoàn thành, các hộ khác cũng đang khẩn trương tiến hành thi công. Thành phố phấn đấu xây dựng 42 nhà ở cho người có công hoàn thành trong năm 2017.

Cũng trong năm 2017, thành phố dự kiến hỗ trợ xây dựng mới 71 nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều đủ điều kiện. Tổng mức hỗ trợ cho 1 ngôi nhà là 50 triệu đồng; trong đó ngân sách hỗ trợ 33 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo các cấp hỗ trợ 17 triệu đồng. Thời gian xây dựng nhà Đại Đoàn kết thực hiện từ tháng 4 đến tháng 11/2017. 

Ghi nhận sự chủ động, cố gắng của UBND thành phố, các ngành, địa phương trong việc sớm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, ông Kiên cũng đề nghị trong thời gian tới, các phường xã tiếp tục rà soát, đề xuất thêm các hộ đủ điều kiện bổ sung vào danh sách hỗ trợ để UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh.

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, UB MTTQ thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở, sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ. Trong quá trình triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định hỗ trợ của UBND tỉnh; đối với số tiền vận động xã hội hóa sẽ chuyển vào tài khoản của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố để điều tiết.

Với việc xây dựng nhà cho hộ nghèo, ông Vũ Hùng cho biết: Năm 2016, tỉnh Bắc Ninh đặt quyết tâm xóa toàn bộ nhà dột nát, nhà tạm cho người nghèo ở giai đoạn 2011 - 2015 với con số đạt được khoảng hơn 600 nhà. Qua thực tế, số hộ nghèo đa chiều phát sinh vẫn còn rất nhiều nhà cần phải xây dựng, chúng tôi tiếp tục tham mưu với tỉnh cho khảo sát, nhu cầu thực tế nhà cấp bốn dột nát cần phải xây dựng sửa chữa có 854 căn. 

“Chúng tôi tham mưu với tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý tỉnh sẽ trích một phần ngân sách sang để Mặt trận giải quyết dứt điểm trong năm 2017 với kinh phí mỗi nhà xây dựng là 45 triệu đồng. Trong đó tỉnh trích ngân sách 33 triệu đồng, còn lại là quỹ Vì người nghèo các cấp bỏ tiền ra đối ứng vào. Hiện nay chúng tôi đã làm xong hồ sơ, cán bộ Mặt trận tỉnh đến tận nhà để rà soát và bắt đầu xây dựng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 18/11/2017”- ông Vũ Hùng nhấn mạnh. 

Nhấn mạnh vai trò của Mặt trận, ông Vũ Hùng cho rằng từ giám sát, phát hiện đến lập danh sách, hồ sơ xây dựng nhà cho người có công, người nghèo đều có đóng góp rõ nét của Mặt trận và các đoàn thể từ cấp huyện trở xuống.

“Chúng tôi quán triệt tinh thần không để sót một ai, không khống chế số lượng, nhưng phải đúng đối tượng thực hiện. Cứ phát hiện được đúng đối tượng là triển khai ngay”- Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

Hải Nhi