: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:05:00 - Thứ sáu, 21/04/2017

Tạo cơ hội cho hộ nghèo và cận nghèo làm bánh đậu xanh theo chuẩn

Sáng 21/4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, nhà xưởng, vệ sinh an toàn của một số cơ sở đăng ký gia công đóng gói bánh đậu xanh tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương kiểm tra tại một cơ sở
gia công đóng gói bánh đậu xanh tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà.

Sau khi kiểm tra, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam  tỉnh Hải Dương và Công ty CP Quê hương đã gặp mặt quản lý của 35 cơ sở đăng ký gia công đóng gói bánh đậu xanh trong toàn tỉnh. Buổi gặp mặt này nhằm thống nhất các nội dung để triển khai kế hoạch về việc phối hợp tổ chức sản xuất gia công đóng gói sản phẩm bánh đậu xanh để nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Theo đó, các chủ cơ sở đăng ký gia công đóng gói bánh đậu xanh sẽ nhận nguyên liệu, giám sát, quản lý, tổ chức người lao động đóng gói, nghiệm thu sản phẩm và bàn giao cho Công ty CP Quê hương trong thời gian tối thiểu 5 năm. Tối thiểu 50% số lao động trong các cơ sở sản xuất, đóng gói thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Công ty CP Quê hương sẽ lựa chọn 1 cơ sở sản xuất đủ điều kiện về năng lực, mặt bằng để ứng vốn không tính lãi 1 lần là 100 triệu đồng để cho vay nhằm giảm bớt khó khăn khi xây mới, nâng cấp nhà xưởng.

Uỷ ban MTTQ tỉnh yêu cầu Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện, thị uỷ, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện, thị xã về chủ trương, lựa chọn địa điểm sản xuất; tích cực phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã được lựa chọn để triển khai kế hoạch.

Ban Thường trực MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận thôn tham mưu với cấp uỷ, chính quyền để triển khai kế hoạch, tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, cận nghèo đăng ký tham gia sản xuất. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai kế hoạch, rút kinh nghiệm và nhân rộng để góp phần giảm nghèo bền vững.

Đây là chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương với Công ty CP Quê Hương triển khai tại 11 huyện, thị xã trong tỉnh nhằm mục đích tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, cận nghèo và giảm nghèo bền vững.

                                                                                    Việt Cường