: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:40:00 - Thứ năm, 04/05/2017

Thi đua xây dựng nông thôn mới

Tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương vừa tổ chức tập huấn chuyên đề phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Thành phần tham gia là đại diện lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức làm công tác thi đua thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ tỉnh, phòng Nội vụ các huyện, quận, thị xã cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam bộ. Các đại biểu được hướng dẫn về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” hàng năm và giai đoạn 2016 – 2020…

Trần Thắng