: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:00:00 - Thứ ba, 25/04/2017

\'Thương hiệu Đà Nẵng\' dựa trên sức mạnh đồng thuận

Nguyên nhân cơ bản và cũng là thành tựu để xây dựng nên “thương hiệu Đà Nẵng” chính là sức mạnh đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. 42 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải đến nay, các cấp Mặt trận TP đã góp phần to lớn để tạo ra sức mạnh đồng thuận đó. Đây là ý kiến của ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết.

Ông Nguyễn Đăng Hải.

PV: Đà Nẵng gắn liền với tên gọi “TP đáng sống”. “Thương hiệu” này   có đóng góp rất lớn  của tổ chức Mặt trận thông qua các phong trào, cuộc vận động nhiều ý nghĩa, thiết thực, thưa ông? 

Ông Nguyễn Đăng Hải: Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh); Ngày vì người nghèo; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; các Chương trình “5 không 3 có” Không có hộ đói (sau nâng lên là không có hộ đặc biệt nghèo); không có người mù chữ  (sau nâng lên là không có học sinh bỏ học nửa chừng vì lý do kinh tế); không có người lang thang xin ăn; không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và không có giết người để cướp của đồng thời phấn đấu thực hiện: có nhà ở; có việc làm và có nếp sống văn hóa văn minh đô thị; xây dựng thành phố theo mục tiêu 4 an (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội)…

Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân tham gia sôi nổi và có hiệu quả. 

Tính đến nay, Mặt trận 7/7 quận, huyện, 56/56 phường, xã và trên 700 khu dân cư của Đà Nẵng đã triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với Chương trình “Thành phố 4 an” cũng như phối hợp tuyên truyền đến tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động và Chương trình “Thành phố 4 an”.

Các mô hình mới tại khu dân cư, như “Hộ gia đình đoàn kết, phát triển 2+1” ở huyện Hòa Vang (vận động 02 hộ gia đình hạnh phúc, tiêu biểu hoặc có uy tín, có trách nhiệm trong khu dân cư đăng ký kết nối giúp đỡ 01 hộ gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở khu dân cư); “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu 4 không” ở huyện Hòa Vang; “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình” ở quận Sơn Trà. Tiếp tục duy trì và xây dựng nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại hiệu quả.

Mặt trận các cấp cũng tiếp tục phát huy và nhân rộng  mô hình: Gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Đoạn đường tự quản, Tổ cảnh giới an toàn đường sắt, Tuyến đường văn hóa - văn minh đô thị, Thôn tự quản về an toàn giao thông. 

Bằng những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên tryền, vận động Mặt trận các cấp thành phố đã vận động nhân dân tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy tính tự quản, tự giác, tinh thần sáng tạo của người dân tại khu dân cư để góp phần xây dựng TP Đà Năng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.

Giám sát và phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam. Vai trò giám sát của Mặt trận các cấp ở Đà Nẵng được thực hiện, phát huy như thế nào, thưa ông?

- Thời gian qua Mặt trận các cấp  đã nỗ lực rất nhiều và thành công trong tổ chức các đoàn giám sát. Ngoài việc tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên đương chức sinh hoạt tại khu dân cư, thực hiện đạo đức công vụ theo nội dung “5 xây” và “3 chống”, công khai các thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí, huy động các loại quỹ theo quy định, quỹ vận động trong dân, chính sách liên quan đến quyền lợi công dân và giám sát những việc liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân nhân; Ban Thanh tra nhân dân  phường, xã đã giám sát 651/745 công trình, dự án xây dựng trên địa bàn và phát hiện 84 công trình, dự án sai phạm, gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng kiểm tra giải quyết, khắc phục kịp thời.

Ban Thanh tra cũng giám sát 80 lĩnh vực; tham gia 412 đoàn giám sát hoặc tự tiến hành giám sát; qua đó phát hiện 56 vụ việc vi phạm.

Năm 2017, Mặt trận các cấp TP và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung vào công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Với vai trò giám sát của mình, Mặt trận khuyến khích nhân dân phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vận động nhân dân tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tố giác cán bộ Đảng viên có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.    

Ngoài ra, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Mặt trận tập trung giám sát chuyên đề, đơn cử như Hội Nông dân giám sát việc thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho thành viên làm việc trên tàu, kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu theo quy định của Chính phủ.

Hội Cựu chiến binh giám sát kết quả công tác cảm hóa, giáo dục giúp đỡ thanh, thiếu niên sử dụng ma túy, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật… 

Có thể nói những việc làm nổi bật mà tôi đã đề cập  cùng với  nhiều nội dung hoạt động khác, đã khẳng định vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận to lớn trong các tầng lớp nhân dân với chủ trương, quyết sách của chính quyền. “Thương hiệu Đà Nẵng” dựa trên sức mạnh to lớn của đồng thuận.

Với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua của Mặt trận 5 TP trực thuộc trung ương; năm 2017 này  Đà Nẵng  đang tập trung tổ chức các hoạt động liên kết để góp phần thúc đẩy phong trào thi đua chung của Mặt trận cả nước. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Tùng (thực hiện)