: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:02:00 - Thứ hai, 15/05/2017

Tinh gọn nhưng phải kết quả, hiệu quả

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn, việc xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” có mục đích cuối cùng là xây dựng một bộ máy chính quyền vừa tinh gọn, kết quả, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng ngày 15/5, Đoàn khảo sát số 4 Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Đoa (Gia Lai) về nhiệm vụ xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Huyện ủy Đăk Đoa cho biết, trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới ở địa phương, cùng với việc xác định vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng nói chung thì vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Các tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cho cả hệ thống chính trị ở hai cấp huyện, xã luôn được huyện quan tâm.

Từ chỗ thiếu hụt và chưa đạt chuẩn  đến nay đối với cấp huyện đã bố trí sắp xếp đúng với chuyên ngành đào tạo với tỉ lệ 100% đạt chuẩn. Riêng cấp xã nêu như năm 2011 mới chỉ có 28% cán bộ chuyên trách và 76% công chức đạt chuẩn thì đến  nay đã có 80% cán bộ chuyên trách với 100% cán bộ công chức đạt chuẩn.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, từ năm 2002 đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Đoa đã nâng 6 chi bộ xã lên thành Đảng bộ, chia tách, thành lập 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện lên thành 52 (22 đảng bộ, 30 chi bộ) với tổng số 2.929 đảng viên.

Chủ tịch MTTQ huyện Đăk Đoa nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn khảo sát.

Trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã xây dựng và triển khai kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm và Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021 phấn đấu tinh giản đạt 10% so với năm 2015.

Hàng năm huyện đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn  lập danh sách đối tượng trình các cấp xem xét. Qua hai năm thực hiện Đề án đã giải quyết chế độ cho 12 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và 8 cán bộ nghỉ hưu theo Nghị định 108 của Chính phủ.

Về công tác tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị đối với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể gồm 12 cơ quan với 68 biên chế được giao, trong đó có 60 công chức, 3 viên chức và 4 hợp đồng. Đối với cơ quan chính quyền có 13 phòng ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp, hiện có 1.433 biên chế, trong đó có công chức, 1.287 viên chức và 65 hợp đồng.

Tuy nhiên việc đánh giá cán bộ cũng như tổ chức bộ máy hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, huyện Đăk Đoa kiến nghị với Trung ương sớm sửa đổi tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ để địa phương sửa đổi và thực hiện cho phù hợp yêu cầu công tác cán bộ; đồng thời đề nghị việc sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có chức năng tương đương, tránh sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động không hiệu quả…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam - Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện Đăk Đoa, những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được trong điều kiện kinh tế, xã hội địa phương còn nhiều khó khăn, thách thức đó là điều rất đáng hoan nghênh.

  Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nếu không tinh gọn bộ máy tổ chức thì vấn đề tái cơ cấu ngân sách sẽ hết sức khó khăn, nhất là trong tình hình hiện nay.

Việc xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là nhiệm vụ vừa có tính chiến lược lâu dài vừa mang tính cấp bách hiện nay nhưng phải chú ý tới đặc điểm, với tình hình địa phương với mục đích cuối cùng vẫn là xây dựng một bộ máy chính quyền vừa tinh gọn, kết quả, hiệu quả phục vụ nhân dân. 

Về các kiến nghị của địa phương, đoàn công tác sẽ ghi nhận, tiếp thu  và tham mưu cho cơ quan soạn thảo Đề án Trung ương xem xét tại Hội nghị Trung ương 6.

                                                                                    Phạm Hưởng