: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:47:00 - Thứ tư, 17/05/2017

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17/5, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt các đơn vị, mạnh thường quân nhận hỗ trợ thương binh nặng, đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho  các đơn vị, mạnh thường quân nhận hỗ trợ thương binh nặng, đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, tổng số thương binh nặng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là 582 thương binh, trong đó có 21 thương binh đặc biệt nặng có cuộc sống khó khăn được hỗ trợ 2 triệu đồng/người, 21 thương binh chưa được hỗ trợ kinh phí hàng tháng. 

Số thương binh nặng có cuộc sống khó khăn đã được hỗ trợ thường xuyên hàng tháng 1 triệu đồng/người là 29 thương binh, chưa được hỗ trợ kinh phí là 23 thương binh.

Trong thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân nhận hỗ trợ và nhận chăm lo thường xuyên thương binh nặng, đặc biệt nặng. 

Đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng trên 3.405 nhà tình nghĩa, sửa chữa trên 1.230 nhà tình nghĩa, trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho con, cháu gia đình chính sách khó khăn; phụng dưỡng suốt đời các mẹ Việt Nam anh hùng…

Quốc Định