: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 - Thứ ba, 21/03/2017

Triển khai mô hình \'Hộ gia đình đoàn kết, phát triển 2 +1\'

Ngày 20/3, Ủy ban MTTQ huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), tổ chức Hội nghị phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hưởng ứng Năm nông nghiệp, kỷ cương và “Thành phố 4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội) với sự tham dự của đại biểu đến từ 119 Ban công tác mặt trận thôn thuộc 11 xã trong toàn huyện.

Theo bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hòa Vang, để phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng, triển khai mô hình “Hộ gia đình đoàn kết, phát triển 2 +1”.

Theo đó,  cứ 2 hộ gia đình hạnh phúc, tiêu biểu hoặc gia đình có uy tín trong khu dân cư đăng ký giúp đỡ 1 hộ gia đình thuộc diện nghèo, hộ khó khăn, hộ có bạo lực gia đình, hộ có người vi phạm pháp luật, hộ chưa tích cực, hộ ít tham gia hội họp hoặc ít tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thi đua ở khu dân cư.

Một trong các tiêu chí được Ủy ban MTTQ huyện Hòa Vang đưa ra tại Hội nghị là 100% hộ nghèo của huyện được giúp đỡ bằng nhiều hình thức; 100% hộ nghèo chính sách được giúp đỡ thoát nghèo bền vững; 100%  sinh viên con hộ nghèo được giúp đỡ, hỗ trợ học phí đại học; 100% xã hoàn thành chỉ tiêu  vận động Quỹ vì người nghèo.  

 Thanh Tùng