: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ ba, 25/04/2017

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất lộ trình tăng tuổi về hưu

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất lộ trình tăng tuổi về hưu bắt đầu từ năm 2021 và đến năm 2024 lao động nam sẽ về hưu ở tuổi 62, đến năm 2030 lao động nữ sẽ về hưu ở tuổi 60.

Đây là một trong những nội dung của Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần thứ 2 mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố. Dự thảo lần thứ 2 sẽ tiếp tục lấy ý kiến đến hết ngày 21/6.

Trong Dự thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án tuổi nghỉ hưu. Phương án thứ nhất, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường làm việc trong điều kiện lao động bình thường là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Phương án thứ hai của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là tăng tuổi nghỉ hưu kể từ 1/1/2021 và theo lộ trình. Tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường làm việc trong điều kiện lao động bình thường là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng từ 1/1/2021 cứ mỗi năm tăng thêm 6 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

PV