: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
13:00:00 - Thứ ba, 10/01/2017

Sau công nhận là chấp nhận

Cứ theo lời của người sẽ đảm nhận cương vị Chánh văn phòng Phủ Tổng thống từ khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ, Reince Priebus, ông Trump lúc trước đã kiên quyết bác bỏ, nhưng giờ đã công nhận Nga và cá nhân tổng Nga Vladimir Putin đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi ở Mỹ.

Trước đó, ông Trump kiên quyết bác bỏ điều này. Đáng chú ý nữa là ông Priebus đã sử dụng đồng thời cả hai động từ "công nhận" và "chấp nhận" khi còn cho biết thêm là ông Trump "chấp nhận" chuyện ấy.

Qua đó đủ để có thể thấy cả khi vụ việc diễn biến đến như vậy, ông Trump vẫn không thay đổi quan điểm lâu nay về Nga và về cá nhân ông Putin. Có hai nguyên cớ lý giải việc này.

Thứ nhất, khác với người tiền nhiệm, ông Trump xem ra thật sự tin rằng muốn giải quyết được nhanh hơn, ổn thoả hơn và có lợi nhất cho nước Mỹ những vấn đề hiện đang đặt ra cho nước Mỹ thì chính phủ Mỹ phải hợp tác với Nga và tranh thủ Nga chứ không phải đối địch với Nga và gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga.

Cho nên dù Nga và cá nhân ông Putin có đóng bất cứ vai trò gì đi nữa trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi ở nước Mỹ và tổng thống mới của nước Mỹ bất kể là ai thì chính sách đối với Nga trong thời gian tới cũng phải khác so với thời trước chứ không phải là tiếp tục chính sách của thời trước.

Vì thế, điều quan trọng không phải là công nhận hay không công nhận, mà là chấp nhận.

Thứ hai, những cáo buộc của chính phủ hiện tại và các cơ quan an ninh, tình báo và mật vụ ở Mỹ về Nga và cá nhân ông Putin đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi ở nước Mỹ đã gây tổn hại không hề nhỏ tới tính hợp pháp của đắc cử của ông Trump.

Nó đã đến mức nếu ông Trump không công nhận thì sẽ không thể tránh khỏi bị coi là thiếu khách quan và tỉnh táo trong đánh giá về Nga và ông Putin nên bất kể những gì ông Trump rồi đây làm trong quan hệ với Nga sẽ bị hoài nghi sâu sắc, như thế rất bất lợi cho ông Trump.

Nhưng nếu đồng thời còn tỏ ý chấp nhận điều đó thì ông Trump sẽ lại xoay chuyển được từ bị động sang chủ động, vừa thể hiện sự coi thường chính quyền tiền nhiệm và bộ máy an ninh hiện tại, vừa khẳng định sự kiên định quan điểm và biểu lộ bản lĩnh ứng phó với Nga.

Nhưng ông Trump chấp nhận chuyện này đến đâu thì phải hạ hồi phân giải.

Mục Phu