: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:01:00 - Thứ năm, 04/05/2017

Kon Tum phát triển gần 400 ha cây dược liệu

Những năm qua, tỉnh Kon Tum đã quan tâm đầu tư, trồng mới gắn với khoanh nuôi, bảo vệ nguồn dược liệu tự nhiên dưới tán rừng và xác định cây dược liệu là một trong những sản phẩm chủ lực của địa phương.

Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh đã trồng được gần 400 ha cây dược liệu; trong đó riêng tại 2 huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông trồng được trên 315 ha sâm Ngọc Linh, gần 18 ha đương quy, trên 34 ha hồng đẳng sâm (hay còn gọi sâm dây), 3 ha ba kích…               

R.C.Kim