: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:35:00 - Thứ tư, 11/01/2017

Cần bỏ \'hàm\' trong hệ thống chức danh cán bộ, công chức

Mặc dù, Luật Cán bộ, công chức (CBCC) không quy định về chức danh “hàm”, tuy nhiên, trong một thời gian dài một số cơ quan nhà nước vẫn bổ nhiệm chức danh này đối với một số CBCC.

Việc làm này gây thắc mắc, hoài nghi trong dư luận nhân dân và băn khoăn ngay cả trong CBCC. Đây là vấn đề tranh luận, chất vấn khá gay gắt tại nghị trường Quốc hội và một số diễn đàn khác thời gian qua.

Theo Nghị quyết 87 ngày 28/11/2014 của kỳ họp thứ 8, thì Quốc hội khóa XIII đã giao cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án bổ nhiệm chức danh “hàm” đối với CBCC.

Có thể khẳng định rằng, việc bổ nhiệm chức danh “hàm” trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thời gian qua là chưa hợp lý.

Trước hết, không có căn cứ pháp lý cho việc bổ nhiệm chức danh này, do đó có thể dẫn đến các sai phạm khác, nhất là việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người giữ chức danh “hàm”; thứ hai việc tiếp tục bổ nhiệm chức danh “hàm” trong giai đoạn hiện nay là chưa hợp lý, nhất là khi chúng ta đang đẩy mạnh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy nếu cứ bổ nhiệm chức danh “hàm” sẽ làm tăng biên chế, bộ máy phình to. Lý do là cứ có lãnh đạo là phải có bộ phận giúp việc, phục vụ.

Ngoài ra, việc một số cơ quan bổ nhiệm chức danh “hàm” quá nhiều, thậm chí có đơn vị ngoài chức danh vụ trưởng, các vụ phó còn thêm 2-3 hàm vụ trưởng, 3-4 hàm vụ phó.

Cơ quan có quá nhiều lãnh đạo nhất định sẽ ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, điều này dân gian đã đúc kết ngắn gọn nhưng rất chí lý là “lắm thầy, nhiều ma”. 

Việc một số cơ quan viện lý do bổ nhiệm nhiều chức danh “hàm” là để tạo điều kiện cho anh em xuống địa phương dễ dàng làm việc, quan hệ công tác theo chúng tôi là chưa hợp lý, ngụy biện.

Bởi vì, theo nguyên tắc thì dù với chức vụ, chức danh nào, nếu CBCC thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao thì đều được địa phương, cơ quan liên quan tôn trọng, chấp hành nghiêm túc.

Đôi khi chỉ vì mang chức danh “hàm” mà CBCC đó lại bị xì xào, bàn tán, thậm chí không được tôn trọng vì cho rằng chức danh đó chẳng đâu vào đâu!

Theo chúng tôi, trong giai đoạn hiện nay, cần xem xét bỏ chức danh “hàm”, chưa quy định chức danh “hàm” trong hệ thống các chức danh, chức vụ tại các cơ quan nhà nước.

Điều này không những làm cho hệ thống chức danh, chức vụ đơn giản, hợp lý hơn mà còn góp phần quan trọng vào việc tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy đang khá cồng kềnh, phức tạp.                  

    Phạm Văn Chung 
(Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum)