: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:10:00 - Thứ tư, 17/05/2017

Lạng Sơn nghiêm túc khắc phục những tồn tại

Liên quan đến vấn đề “Nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách” ở tỉnh Lạng Sơn mà Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh tại số báo 37 (ngày 6/2/2017), trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Công Trưởng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, UBND tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị liên quan đều đã tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Công Trưởng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ngay sau khi nhận được Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra và tiến hành rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức rút kinh nghiệm theo đúng quy định.

Các đơn vị được thanh tra và các đơn vị liên quan đều đã tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.

Lý giải về việc thực hiện hỗ trợ vận chuyển sản phẩm cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Sao Bắc Việt, theo ông Nguyễn Công Trưởng, UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan liên quan kiểm tra thực địa, rà soát hồ sơ pháp lý và hướng dẫn Công ty thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định.

Hiện, Công ty Sao Bắc Việt đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án, bổ sung thêm dây chuyền sản xuất gỗ MDF và các phụ phẩm như ván sàn, ván thanh, ván ghép thanh… đồng thời tính toán lại công suất thiết bị thực tế để hoàn thiện hồ sơ trình điều chỉnh dự án, điều chỉnh hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước đảm bảo quy định tại Điều 15 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Về nội dung kiểm tra, rà soát để xử lý theo đúng chế độ quy định về đơn giá tiền lương tại gói thầu 02, 03 của dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn với số tiền hơn 18 tỷ đồng, UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và chủ đầu tư tiến hành rà soát trên cơ sở chế độ, chính sách hiện hành tại thời điểm thương thảo hợp đồng, báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Công Trưởng cũng cho biết, về nội dung thực hiện thu hồi ngân sách nhà nước nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp số tiền thu từ cổ tức, thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp đến thời điểm thanh tra 41 tỷ đồng, do ngân sách địa phương eo hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh rất lớn.

Vì vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ cho phép địa phương được để lại số tiền nêu trên dùng vào việc bổ sung nguồn vốn cho Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh.    

Hoàng Anh