: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:25:00 - Thứ năm, 20/04/2017

Phối hợp quản lý, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam

Ngày 20/4, tại chùa Yên Phú (xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội), Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp với Bộ VHTT&DL đã tổ chức buổi tọa đàm “Phối hợp quản lý, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam”.

Tọa đàm “Phối hợp quản lý, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam”. (Ảnh: Thanh Tuyền).

Cụ thể, Hội thảo đã tập chung thảo luận ở 4 nội dung. Thứ nhất là các vấn đề cơ bản về hệ thống quản lý các đối tượng là di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) của Bộ VHTT&DL và hệ thống quản lý các cơ sở tự viện của GHPGVN.

Thứ hai là những bất cập tại các cơ sở Phật giáo là di tích trong việc quản lý, sử dụng, bảo tồn, tôn tạo, tổ chức các hoạt động và phát huy các giá trị các di tích là cơ sở Phật giáo (xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, bảo vệ môi trường...).

Thứ ba là những quan điểm cơ bản, phương thức và kế hoạch hoành động trong việc phối hợp giữa GHPGVN & Bộ VHTT&DL trong việc quản lý, bảo tồn, phát huy các cơ sở và các hoạt động Phật giáo là di sản văn hóa.

Thứ tư là dự kiến một số nội dung hoạt động cụ thể thí điểm trong năm 2017.

Tiếp đó, phát biểu tại tọa đàm nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, Phó Ban Văn hóa TƯ GHPGVN nêu lên thực trạng: Quản lý các ngôi chùa được công nhận là di sản văn hóa rất khó khăn. Nhiều chùa cần nâng cấp tôn tạo phải trải qua một quy trình phức tạp và kéo dài gây nhiều bất cập trong việc quản lý, bảo tồn các giá trị văn hóa. 

Thực trạng mê tín dị đoan: đốt vàng mã hay bán sách tử vi, xem tướng số tại các chùa được công nhận là di sản vẫn diễn ra làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào các giá trị văn hóa tốt đẹp mà đạo Phật vẫn hằng giảng giải.

Chính vì vậy cần phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đặc biệt cần phối hợp giữa Giáo hội PGVN và Bộ VHTT&DL để khắc phục và tháo gỡ những khó khăn này.

(Ảnh: Thanh Tuyền).

Thay mặt chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tán thán công đức của chư Tôn đức GHPGVN, quý lãnh đạo Bộ VHTT&DL, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã đóng góp ý kiến cho buổi tọa đàm được thành tựu viên mãn.

Thượng tọa nhấn mạnh, các công trình, cơ sở Phật giáo vừa là di sản vừa là nơi quản lý, sử dụng trực tiếp của các chức sắc thuộc GHPGVN, vừa chịu sự quản lý nhà nước về di sản văn hóa của Bộ VHTT&DL và về văn hóa cơ sở của các cấp chính quyền địa phương. Vì vậy cần tăng cường sự phối hợp giữa Hội đồng Trị sự GHPGVN và Bộ VHTT&DL trong việc quản lý, duy trì, bảo tồn, phát huy giá trị các cơ sở và các hoạt động Phật giáo là di sản văn hóa đảm bảo hiệu quả hơn.

Ngoài ra, tại buổi tọa đàm, rất nhiều ý kiến của các Hòa thượng, Đại đức cũng đề cập đến vấn đề về vai trò quản lý của nhà chùa đối với từng hạng mục công trình được cấp di sản văn hóa Quốc gia là rất khó khăn.

Bên cạnh đó, đại diện Cục Di sản văn hóa, Viện Bảo tồn di tích và Thanh tra Bộ VHTT&DL đã nêu ra những nội dung, điều khoản rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn của vị sư trụ trì đối với từng hạng mục công trình và các giá trị văn hóa phi vật thể trong nhà chùa.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Thanh Tuyền).

Về phía Bộ VHTT&DL, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng đánh giá cao ý nghĩa của buổi tọa đàm. Thứ trưởng cho rằng, hoạt động tôn giáo là một trong những hoạt động văn hóa, tinh thần quan trọng trong xã hội Việt Nam. Trong hệ thống văn hóa, các công trình, hoạt động Phật giáo và liên quan đến Phật giáo chiếm tỷ trọng lớn.

Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã cùng trao đổi một số nội dung cụ thể về những thí điểm thể hiện sự phối hợp công việc trong năm 2017.

Hoàng Minh