: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:10:00 - Thứ năm, 20/04/2017

Báo cáo kết quả sử dụng xe ô tô thư viện lưu động

Bộ VHTTDL vừa có văn bản về việc báo cáo kết quả sử dụng xe ô tô thư viện lưu động.

Theo báo cáo, tháng 10-2016, Bộ VHTTDL đã tặng 5 xe thư viện lưu động cho 05 thư viện tỉnh: Sơn La, Quảng Nam, Gia Lai, Nghệ An, An Giang. Sau một thời gian tiếp cận và đi vào hoạt động, nhìn chung, xe ô tô thư viện lưu động đã phát huy vai trò là phương tiện mang thông tin, tri thức đến cho người dân vùng sâu, vùng xa, tạo ấn tượng tốt tại địa phương và các đơn vị cùng phối hợp.   

T.Minh