: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 - Thứ tư, 17/05/2017

Giải quyết thủ tục đầu tư tại Sơn Trà phải xin ý kiến Thành ủy

Ngày 16/5, Văn phòng UBND.TP Đà Nẵng cho biết tại văn bản (số 3581/UBND-KT ngày 15/5) gửi sở ngành liên quan và UBND quận Sơn Trà, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị này, đặc biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước khi giải quyết các thủ tục về đầu tư ở bán đảo Sơn Trà phải báo cáo UBND. TP để xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

Cụ thể, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Sơn Trà, phải báo cáo UBND TP Đà Nẵng để xin ý kiến Thường trực Thành ủy trước khi giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư đã, đang và sẽ triển khai thực hiện tại bán đảo Sơn Trà như điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh nhà đầu tư, chuyển nhượng có phần, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Việc làm này nhằm bảo đảm bảo các vấn đề về quốc phòng - an ninh, cảnh quan, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại văn  bản  số 4920/VPCPKGVX ngày 12/5/2017 của Văn phòng Chính phủ  về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 3030.

Văn bản ngày 12/5 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Đà Nẵng  chỉ đạo xem xét khoa học, cầu thị kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thông tin rộng rãi trên công luận và báo cáo Thủ tướng  trước ngày 30/5/2017.

Như Đại Đoàn Kết đã đưa tin, trong văn bản ngày 15/5 nói trên; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao sở ngành liên quan và UBND quận Sơn Trà thực hiện ngay chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gửi báo cáo UBND.TP trước ngày 23-5 để UBND.TP kịp tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 30/5.   

 Thanh Tùng