: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ tư, 10/05/2017

Hà Nội: Nhiều doanh nghiệp vi phạm an toàn lao động

Từ ngày 14/3 đến ngày 14/4/2017, Thanh tra Bộ LĐTB&XH phối hợp với Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại 34 doanh nghiệp (DN) đóng trụ sở trong 5 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua thanh tra cho thấy còn một số nội dung mà phần lớn các DN chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ quy định của pháp luật lao động như: Chưa thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm về tình hình tai nạn lao động với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương (7 DN); ghi hợp đồng lao động không cụ thể tại các mục công việc phải làm, mục thời giờ làm việc, mục chế độ nâng lương và mục phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định (32 DN); chưa định kỳ thực hiện đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc theo quy định (8 DN); huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo quy định (19 DN); chưa bố trí đủ 14 ngày nghỉ hàng năm cho người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định (8 DN).

Liên quan tới công tác an toàn lao động, kết luận thanh tra nêu rõ, có 5 DN chưa bố trí cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; 5 DN chưa thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên theo quy định; 8 DN chưa thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với đầy đủ máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đang sử dụng theo quy định; 17 DN chưa kiểm soát, đánh giá đầy đủ các nguy cơ gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại xưởng sản xuất nơi người lao động trực tiếp làm việc để có biện pháp ngăn ngừa theo quy định...

Từ kết quả thanh tra trên, Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận thanh tra đối với từng DN, yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) của 34 DN phải thực hiện 241 kiến nghị (trung bình có 7,1 kiến nghị/DN) về các hành vi sai phạm đã được phát hiện qua thanh tra và đã ban hành 10 quyết định xử lý vi phạm hành chính về lao động với 10 DN, tổng số tiền xử phạt là 616 triệu đồng.

L.H.