: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:15:00 - Thứ hai, 15/05/2017

Hải Dương: 47 nghìn người sẵn sàng phòng, chống thiên tai

Tổng lực lượng cơ động toàn tỉnh Hải Dương hơn 47.000 người sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thảm họa, thiên tai. Khi xảy ra thảm họa, thiên tai, Bộ Chỉ huy quân sự có phương án đề nghị các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 tham gia ứng cứu, khắc phục với tổng lực lượng gần 2.000 người.

Hội nghị hiệp đồng phòng chống lụt bão, thiên tai.

Ngày 15/5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, hiệp đồng, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Với phương châm "4 tại chỗ", Bộ CHQS tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch chủ động trong phòng, chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hậu quả thiên tai.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương huy động và bố trí 30% lực lượng tại chỗ của các cơ quan, đơn vị quân đội, 70% lực lượng cơ động ứng cứu của các huyện, thị xã, thành phố.

Mỗi xã, phường, thị trấn ven đê xây dựng 1 đại đội xung kích, quân số 150 người, mỗi xã phường, thị trấn nội đồng xây dựng 1 đại đội xung kích, quân số 120 đồng chí. Mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 đại đội dự bị động viên và 1 binh chủng dân quân cơ động. Mỗi cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, công ty thuộc doanh nghiệp nhà nước xây dựng 1 tiểu đội đến 1 đại đội phù hợp với biên chế của cơ quan, đơn vị.

Tổng lực lượng cơ động toàn tỉnh hơn 47.000 người sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thảm họa, thiên tai. Khi xảy ra thảm họa, thiên tai, Bộ CHQS có phương án đề nghị các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 tham gia ứng cứu, khắc phục với tổng lực lượng gần 2.000 người.

Bên cạnh về người, Bộ CHQS tỉnh cũng bố trí đủ phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc để ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Ngoài chuẩn bị đủ nhân lực, vật lực, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng lực lượng 500 người và phương tiện cơ động đảm nhiệm ứng cứu các trọng điểm khi cần nứt đê, bờ lở...

                                                                                                Việt Cường