: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:10:00 - Thứ sáu, 21/04/2017

Khi mưa lũ, cập nhật thông tin vận hành hồ chứa lớn 3 lần một ngày

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết, thủy văn trong năm 2017 diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong việc quản lý, điều tiết các hồ chứa nước.Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi và vùng hạ du hồ chứa, chủ động phòng, tránh, ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết.

Cụ thể, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương củng cố lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực chuyên môn nhằm tổ chức tốt việc quản lý, vận hành. Qua đó, phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị cơ sở tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; xây dựng cơ sở dữ liệu và áp dụng công nghệ tiên tiến hỗ trợ việc điều tiết, bảo đảm an toàn hồ chứa và quản lý ngập lụt vùng hạ du hồ chứa.

Đặc biệt, Bộ đề nghị các địa phương thực hiện rà soát, đánh giá quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt để điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du. Trong đó, yêu cầu các địa phương thực hiện quy định cảnh báo sớm cho người dân ở hạ du khi xả lũ hồ chứa.

Bên cạnh đó, đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, trong thời gian mưa, lũ, các đơn vị cơ sở cần quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ để chủ động vận hành nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các địa phương cập nhật thông tin vận hành các hồ chứa lớn tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 3 lần/ngày khi có mưa lũ lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi.    

M.Tâm