: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:16:00 - Thứ 7, 18/03/2017

Sẽ kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan đến việc tổ chức du lịch sinh thái tại VQG Ba Vì

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) vừa có công văn thông báo Kết luận Thanh tra hoạt động liên kết tổ chức du lịch sinh thái trên địa bàn VQG Ba Vì (khu nghỉ dưỡng Le Mont Ba Vì).

Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện một số công việc: VQG Ba Vì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể có liên quan thuộc quyền quản lý của Vườn để xảy ra tồn tại được nêu trong Kết luận Thanh tra. Hoàn thành trong tháng 3/2017. Rà soát, điều chỉnh các hợp đồng liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái theo hướng cho thuê môi trường rừng; thời gian thuê môi trường rừng tối đa là 30 năm; sau đó, toàn bộ tài sản, công trình xây dựng thuộc sở hữu của VQG Ba Vì.

Vườn tổ chức quản lý chặt chẽ toàn bộ tài nguyên, tài sản đất đai khu vực cho thuê môi trường rừng với trách nhiệm là chủ rừng, chủ sử dụng đất; điều chỉnh mức thu theo doanh thu của thuế môi trường rừng phù hợp với Nghị định 99/2010/NĐ-CP năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hoàn thành trước 30/4/2017.

Tiếp tục đình chỉ hoạt động tôn tạo, xây dựng, kinh doanh du lịch sinh thái tại Cos 600, Cos 700, Cos 800 đến khi đề án thuê môi trường rừng và Dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I - VQG Ba Vì được phê duyệt.

Vụ Bảo tồn thiên nhiên: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý đã để xảy ra thiếu sót. Hoàn thành trong tháng 3/2017. Tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra lại toàn bộ các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, các khu bảo tồn trên cả nước, chấn chỉnh các hoạt động sai quy định (nếu có). Hoàn thành trước ngày 15/5/2017.

Trước đó, vào tháng 2/2016, nhiều cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh công trình Lemont Resort & Spa xây dựng tại VQG Ba Vì khi chưa hoàn thành các thủ tục cấp phép.   

 T.K.

Ninh Bình tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo hoạt động theo pháp luật

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cho rằng, Tỉnh ủy Ninh Bình đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương Đảng về công tác tôn giáo; các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật.

Quảng Ninh: Đảm bảo đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) làm kinh tế, chủ động xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với khả năng của gia đình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.