: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:11:00 - Thứ năm, 20/04/2017

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản ở tỉnh Hải Dương

Ông Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Sở TNMT Hải Dương tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, có biện pháp hữu hiệu chấm dứt tình trạng khai thác đất đồi, đất sét trái phép.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sáng 20/4, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về tình hình, kết quả hoạt động năm 2016, quý I năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có ông Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác tham mưu trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, nhiều bất cập. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp, ô nhiễm môi trường nông thôn còn phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác xử lý đất dôi dư, xen kẹp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn phổ biến...

Ông Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu trong thời gian tới, ngành TNMT nhanh chóng hoàn thành điều tra, thu thập thông tin, xác định nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 để tổng hợp nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hải Dương" báo cáo Bộ TNMT trình Chính phủ phê duyệt. Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các công việc của đề án "Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030" đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa. Các cơ quan chuyên môn phải nghiên cứu thật sát thực tế, làm rõ sự cần thiết, tác động của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đến ổn định xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý dứt điểm những tổ chức, cá nhân được giao đất nhưng không triển khai dự án. Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính. Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai một cách công khai, minh bạch...

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án giao thông và xử lý đất dôi dư, xen kẹp. Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, có biện pháp hữu hiệu chấm dứt tình trạng khai thác đất đồi, đất sét trái phép.

Việt Cường