: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:19:00 - Thứ bảy, 11/03/2017

Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã tổ chức hội thảo “Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại”.

35 tham luận của các đại biểu đã được trình bày tại hội thảo nhằm hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”.

Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ hơn những vấn đề lý luận, các quan điểm học thuật về văn hóa gia đình và việc xây dựng văn hóa gia đình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nhận diện, đánh giá thực trạng biến đổi văn hóa gia đình ở nước ta hiện nay trước tác động của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, nguyên nhân của sự biến đổi và những vấn đề đặt ra; Thảo luận xung quanh phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Việt Nam; góp ý về việc xây dựng bộ tiêu chí ứng xử khung trong gia đình Việt Nam để Bộ VHTT&DL có căn cứ triển khai đưa vào cuộc sống… 

Hoàng Minh