: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:43 - Thứ sáu, 04/01/2019

Giám sát qua lấy phiếu tín nhiệm

"Đây là cách giám sát rất mới, là dịp để nhắc nhở, động viên và cũng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe đối với tất cả các cán bộ kể cả bên Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hệ thống chính trị nói chung”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Giám sát qua lấy phiếu tín nhiệm

1. Theo dự kiến chương trình, hôm nay (25/12/2018) sẽ khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng. Để chuẩn bị cho cuộc lấy phiếu này, trước đó, vào tháng 10, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trong tháng 12 vừa qua, Hội đồng Nhân dân các cấp cũng đã họp và tiến hành lấy phiếu các chức danh được bầu và phê chuẩn. Đánh giá chung qua các đợt lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp có thể thấy, việc lấy phiếu nhìn chung đã phản ánh khá chính xác kết quả làm việc của lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương và lãnh đạo các sở, ban ngành tại địa phương.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo như giải thích của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì, “không phải cốt là để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay. Chỉ căn cứ vào chỗ đó mà thay đổi cán bộ thì đã chín chưa, chuẩn xác chưa? Ở đây có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính. Đương nhiên, nếu ai thấp dưới 50% là phải xử lý vì đã quy định.”

Thực chất thì, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là một căn cứ tốt để người được lấy phiếu, ngoài việc liên hệ, kiểm điểm, đánh giá bản thân thì sẽ căn cứ vào ý kiến góp ý, vào phiếu lấy tín nhiệm của tập thể để có thể nhìn nhận lại bản thân mình đầy đủ hơn. Nhiều người bỏ phiếu mình tín nhiệm thấp thì phải tự vấn lại mình xem còn những mặt yếu gì để tới đây sửa chữa, khắc phục và vươn lên. Kết quả đó cũng là một kênh tham khảo, giúp cho cấp quản lý đánh giá cán bộ chính xác hơn, hạn chế được những nhìn nhận cảm tính. Việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vì thế cũng là thêm một lần để các chức danh do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu và phê chuẩn mà thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị này xem xét, tự kiểm điểm cách chỉ đạo điều hành của bản thân tốt hơn nữa; để hoàn thành nốt 2 năm của nhiệm kỳ với mức độ hoàn thành tốt nhất. Trên thực tế, tại Quốc hội khóa XIII đã có những chức danh trong lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên phải nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhưng đến lần lấy phiếu thứ 2, những chức danh ấy đã có sự bứt phá ngoạn mục để từ top dưới vượt lên top dẫn đầu. Nói thế để thấy, lấy phiếu tín nhiệm thật sự đã phát huy tác dụng tốt.

2. Nhưng làm sao để đánh giá cán bộ một cách khách quan trong khi, đó luôn là khâu yếu, việc khó và ít nhiều có xen cảm tính. Chắc chắn quá trình đánh giá sẽ phải liên tục, đa chiều, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể; hay nói cách khác là đánh giá bằng sản phẩm qua việc khảo sát, thăm dò và công khai kết quả thăm dò. Và coi kết quả đánh giá bằng phiếu tín nhiệm là một trong những yếu tố quan trọng, dựa vào đó mà quy hoạch, bổ nhiệm hay không.

Nếu làm tốt, khách quan, có đủ thông tin minh bạch và chống được nguy cơ tiêu cực trong lấy phiếu tín nhiệm thì kết quả bỏ phiếu sẽ có nhiều ý nghĩa. Ở khía cạnh khác, lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là quá trình giúp cán bộ tự soi, tự sửa mà nó còn giúp Trung ương cùng các cơ quan hữu trách các cấp khác đo độ tín nhiệm của cán bộ; từ căn cứ đó không chỉ để xây dựng quy hoạch cán bộ của cấp mình, ngành mình, mà thậm chí là để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đủ đức, đủ tài để bổ sung vào những vị trí cao hơn hoặc vào những vị trí quan trọng. 

Trao đổi với cử tri Hà Nội ngay trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh: Trên cơ sở phiếu tín nhiệm của Quốc hội, cuối năm nay, Trung ương Đảng họp và lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng. “Đây là cách giám sát rất mới, là dịp để nhắc nhở, động viên và cũng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe đối với tất cả các cán bộ kể cả bên Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hệ thống chính trị nói chung”.

Từ chuyện lấy phiếu tín nhiệm và việc chống chạy trong lấy phiếu tín nhiệm mới thấy: quy định nêu gương mới được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành cách đây chưa lâu là một quy định rất quan trọng trong Đảng. Nếu làm tốt quá trình lấy phiếu tín nhiệm kèm với việc thực hiện tốt quy định nêu gương cũng sẽ giúp  chúng ta thực hiện tốt văn hóa từ chức mà bấy lâu nay dù nói nhiều, dù mong muốn nhiều mà vẫn chưa thực hiện được.

Hiện nay, toàn Đảng đã có nhiều quy định từ 19 điều đảng viên không được làm, cho tới 27 biểu hiện suy thoái mà đảng viên phải chống. Do đó, cần phải hiểu rõ về quy định mới để tránh kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc. Tổng Bí thư nhắc nhở: “Bây giờ phải cụ thể hóa ra và phải nêu gương. Lãnh đạo càng cao thì càng phải nêu gương. Bác Hồ đã nói: Một tấm gương sống bằng cả trăm bài diễn văn tuyên truyền. Chính vì ý nghĩa đó mà lần này ban hành quy định nêu gương, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát”.

3. Chủ trì cuộc làm việc mới đây của Ban Bí thư nhằm cho ý kiến vào Tờ trình về Chỉ thị “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, công tác đảng viên gồm nhiều khâu, từ giáo dục, rèn luyện, kết nạp là khâu rất quan trọng, tuy nhiên lâu nay chưa được quan tâm, tập trung đúng mức. Chính vì một số bất cập trong khâu kết nạp Đảng, rồi đảng viên sau khi được kết nạp lại thiếu tu dưỡng rèn luyện nên nhiều đảng viên đã không thể hiện được sự nêu gương trong các hoạt động, công tác của mình. 

Có lẽ, chính vì thế, mà sau quy định nêu gương, Ban Bí thư muốn siết khâu “đầu vào” bằng cách chuẩn bị cho một Chỉ thị về kết nạp đảng viên mới. nhấn mạnh sự cần thiết, tầm quan trọng của việc ra Chỉ thị, nhằm nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong đó, dự thảo Chỉ thị yêu cầu giữ vững nguyên tắc của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc kết nạp đảng viên. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, chạy theo số lượng đơn thuần, coi nhẹ chất lượng trong công tác kết nạp đảng viên, bảo đảm kết nạp những người thực sự ưu tú vào Đảng. Rà soát, sàng lọc đảng viên phải kiên quyết, kịp thời, thận trọng, chặt chẽ, khách quan, dân chủ, phải gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: "Trước hết là về tư tưởng chính trị, có trung thành tuyệt đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân không; phẩm chất đạo đức có gương mẫu đi đầu, đi trước thiên hạ, vui sau thiên hạ hay không... Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã đặt vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên, đây là vấn đề rất cần thiết, cấp bách. Đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển". 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, "Tập trung nói sâu vào khâu kết nạp Đảng, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc, xử lý cán bộ đảng viên, chống cho được tình trạng suy thoái hiện nay, khắc phục tình trạng “đông nhưng không mạnh”, “hữu danh vô thực”. 

Thực tế quá trình xử lý cán bộ vi phạm vừa qua cho thấy, việc ban hành các quy định, chỉ thị là hết sức cần thiết. Nó giúp chúng ta không chỉ quản lý đảng viên, mà còn giúp tăng cường hành lang pháp lý trong công tác xây dựng Đảng không chỉ để Đảng giữ trọn niềm tin trong nhân dân mà còn giúp Đảng giữ được cán bộ. 

Mai Loan