: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:00:26 10/07/2019

Thời hạn làm hồ sơ nhận tiền Bảo hiểm thất nghiệp?

Ông Trần Nguyên (trannguyenk20@gmail.com) hỏi: Tôi làm đơn xin chấm dứt HĐLĐ ngày 28/1/2019. Đến ngày 9/3/2019 tôi mới có quyết định nghỉ việc thì có thể làm hồ sơ nhận tiền Bảo hiểm thất nghiệp hay không? Thời gian tính từ ngày nghỉ việc hay ngày làm đơn xin chấm dứt HĐLĐ?

Bộ Lao động Thương binh xã hội trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Luật việc làm năm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thứ nhất, đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo khoản 1 Điều 49 Luật việc làm năm 2013.

Thứ hai, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật việc làm 2013;

Thứ ba, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật việc làm 2013;

Thứ tư, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật việc làm 2013 như sau:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Chết.

PV (theo Molisa.gov.vn)