: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:30:36 - Thứ hai, 02/07/2018

Tăng cường đoàn kết hữu nghị nhân dân

Ngày 2/7, Hội đồng tư vấn (HĐTV) Đối ngoại và kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tổng kết chuyên đề 4, Đại hội VIII, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội IX MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, cần Tăng cường đoàn kết hữu nghị nhân dân, phát huy tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường đoàn kết hữu nghị nhân dân

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ nhiệm HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào cho biết: Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã sớm đưa ra chủ trương về chuẩn bị tổng kết các chương trình Đại hội lần thứ 8 của MTTQ đã đề ra.

Trên cơ sở tổng kết đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam xây dựng chương trình hành động “Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài”. Các chương trình hành động Đại hội 8 về người Việt Nam ở nước ngoài đã được đưa ra thành đề mục riêng, có chỉ đạo để thực hiện. Riêng về công tác đối ngoại nhân dân có cả vấn đề chung và có cả phần riêng của MTTQ với tư cách cơ quan thường trực. 

Theo đó, mục tiêu đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam đó là bám sát trọng tâm công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng như yêu cầu phát triển và hội nhập đất nước; quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” để hướng vào việc xây dựng, quảng bá hình ảnh đẹp về Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước; tích cực, chủ động tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết, đoàn kết giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, tích cực tham gia các diễn đàn của nhân dân thế giới, tạo dựng nền tảng nhân dân vững chắc cho quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng cần phải tập trung làm rõ việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế đồng thời đưa ra mục tiêu, phương hướng và các giải pháp để tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Để tổng kết đánh giá công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế về người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chuẩn bị để chỉ đạo công tác tổng kết, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế cũng như mở rộng đối ngoại nhân dân. Ban Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng đề cương để tổng kết.

Theo đó, Ban Đối ngoại và kiều bào có 2 nhiệm vụ cơ bản: Tham mưu về công tác đối ngoại nhân dân và tăng cường đối ngoại quốc tế; tham mưu các biện pháp, giải pháp về đoàn kết, tập hợp, phát huy tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện việc này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam còn chỉ đạo thêm một kênh đánh giá chuyên đề, tìm mặt mạnh của nội dung này để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. 

“Từ ý kiến của các thành viên HĐTV Đối ngoại và Kiều bào, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tập hợp thành một kênh để chuẩn bị cho Đại hội IX, chuẩn bị cho việc tổng kết cũng như định hướng cho nhiệm kỳ tới”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nói. 

Tuệ Phương