: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:31:00 - Thứ ba, 09/10/2018

Toạ đàm vai trò Mặt trận trong giai đoạn hiện nay

Ngày 9/10, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp”. 

Toạ đàm vai trò Mặt trận trong giai đoạn hiện nay

Ông Tạ Văn Sĩ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam phát biểu.

Phát biểu đề dẫn, ông Tạ Văn Sĩ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cho biết, thực tiễn hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp những năm qua cho thấy: MTTQ Việt Nam các cấp luôn nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận không ngừng được đổi mới, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của MTTQ Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ hơn.

Nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam có những bước tiến mới, hoạt động có chiều sâu. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, thiết thực và hiệu quả hơn. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện.  

Toạ đàm vai trò Mặt trận trong giai đoạn hiện nay

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết: Thời gian qua MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ luôn thể hiện tốt vai trò, vị thế của mình trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng hàng năm. Một trong những giải pháp để Mặt trận thành phố quan tâm là phát huy cao độ vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên nói riêng và tất cả các thành viên của Mặt trận thành phố nói chung.

Ông Trực cho biết thêm: Luôn tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nếp sống Văn hoá - Văn minh đô thị” có rất nhiều thành viên của Mặt trận tham gia thực hiện. Đến nay TP Cần Thơ vẫn duy trì nâng chất nhân rộng 107 điểm chỉ đạo với 440 mô hình, trong đó các đoàn thể CT-XH tham gia 218 mô hình, các tổ chức tôn giáo tham gia 31 mô hình…

Trong 5 năm qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát huy tốt vai trò của các thành viên Mặt trận, tổ chức 14 đoàn giám sát với hàng chục cuộc, giám sát nhiều nội dung quan trọng.

Buổi tọa đàm ghi nhận nhiều ý kiến của các cán bộ Mặt trận cơ sở, cụ thể như: Tiếp tục quán triệt Luật MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị các cấp và phổ biến sâu trong các thành viên Mặt trận và rộng rãi ra các tầng lớp Nhân dân; Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm cơ bản của MTTQ Việt Nam tại địa phương; Trong công tác giám sát phản biện, đề nghị có quy định thêm được quyền giám sát các cơ quan cấp dưới; Cần có giải pháp bảo vệ cán bộ Mặt trận khi dám phản ánh, tố cáo cán bộ có tiêu cực…    

Toạ đàm tập trung phân tích làm rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; phân tích đánh giá thực trạng vai trò của MTTQ Việt Nam thông qua thực hiện các quyền và trách nhiệm của Mặt trận; tìm ra các giải pháp góp phần thực hiện tốt hơn các quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.        

Quốc Trung