: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:01 25/04/2018

Yên Bái: Tuyên truyền pháp luật tới vùng sâu, vùng xa

Để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng trong đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã duy trì và nhân rộng 36 nhóm nòng cốt, 9 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, 42 mô hình điểm trong tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, 154 mô hình các loại ở cấp huyện, cơ sở.

Qua hoạt động, Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh Yên  Bái đã phối hợp với các tổ chức chính tri - xã hội tổ  chức gần 2 nghìn buổi  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, thu hút trên một nghìn lượt người tham gia đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.   

 T. Hiếu