: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:52 - Thứ năm, 11/10/2018

3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách trong sai phạm tại đình Lương Xá

UBND huyện Ứng Hòa, Hà Nội vừa ban hành các quyết định xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại đình Lương Xá, xã Liên bạt.

3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách trong sai phạm tại đình Lương Xá

3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách gồm: ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Văn Chính- Phó Chủ tịch UBND xã và ông Phạm Hồng Quân- công chức Văn hóa và xã hội xã. Sau các quyết định trên, Hội đồng kỷ luật của huyện Ứng Hòa đã tổ chức họp và thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với các cá nhân trên. 

T.Minh