: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:00 13/09/2018

Bồi dưỡng đội ngũ tác giả, đạo diễn sân khấu

Từ ngày 1 đến 31/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) sẽ tổ chức “Lớp bồi dưỡng đội ngũ tác giả, đạo diễn sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống - 2018”.

Đối tượng tham gia là những người làm công tác đạo diễn, biên kịch sân khấu truyền thống đang hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và địa phương, các cơ sở đào tạo nghệ thuật toàn quốc; cán bộ quản lý nghệ thuật Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố...    

T.Minh