: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:38:00 03/06/2016

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước

Nằm trong hoạt động thiết thực của Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2016) và kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2016), chiều 3/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”.

Khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước” (ảnh: Mạnh Hà).

Triển lãm gồm hai phần: Phần 1 mang chủ đề “Cuộc hành trình vĩ đại” và phần 2 có nội dung "Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn”.

Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giúp người xem hiểu rõ hơn những tháng ngày gian khó, đầy hiểm nguy trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của người trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.

Cách đây 105 năm, ngày 5/6/1911, tại bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Theo quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Thúy Đức, so với các năm trước, năm nay kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bảo tàng Hồ Chí Minh xây dựng triển lãm trước hết điểm nhấn nhằm khắc họa lại tất cả từng giai đoạn Người vòng quanh thế giới, qua 3 lục địa, 4 đại dương cùng gần 30 nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng tiến hành thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do.

Nhân dân ta đã gian khổ phấn đấu, giữ vững nền độc lập dân tộc, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, sau 30 năm đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế - văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế và đang từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Triển lãm diễn ra đến hết tháng 6/2016.

Hoàng Minh