: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:24 19/06/2019

Ngoài vùng phủ sóng

Thơ Mai Nam Thắng

Chán nỗi phố phường
Thế là ta đã Thanh Sơn!
Chè xanh miên man sim mua bát ngát
Ngoài vùng phủ sóng quê nhà xa xôi…

Ngoài vùng phủ sóng
Cá ao, rau giậu, gà đồi…
Chiếu trúc sân trăng bạn bè nghiêng ngả
Rượu vò men lá bạn bè như cây…

Ngoài vùng phủ sóng
Tuổi thơ lấm láp về đây!
Sông Bứa hao gầy phất phơ lau bạc
Rưng rưng bóng hạc khuất đường chân mây…

Ngoài vùng phủ sóng
Lặng trơ như đá mô-bai
Dòng tin cuối cùng bồn chồn hiển thị
Đọc hoài đã thuộc còn hoài ngóng trông…

Chán nỗi phố phường tìm về rơm rạ
Ngoài vùng phủ sóng không ngoài nhớ mong…
Thanh Sơn-Phú Thọ, một ngày xa...