: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:45:00 07/07/2015

Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

Là chủ đề cuộc hội thảo diễn ra vào sáng nay (7 – 7) tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.

Hội thảo có 4 chủ đề: Nhận thức về phát triển du lịch trong thời kỳ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; Cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển du lịch; Tính chuyên nghiệp du lịch trong phát triển sản phẩm, thị trường du lịch và xúc tiến quảng bá phát triển đào tạo nguồn nhân lực du lịch; Quản lý và liên kết trong phát triển du lịch.    

M.Quân