: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:30 07/01/2019

Sống mãi với Campuchia!

Nguyễn Khắc Phúc (nguyên cán bộ Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam)

(Kỷ niệm có mặt tại sân bay Pơ-Chen-Tông 7/1/1979)


Bốn mươi năm! Bốn mươi năm!
Mình chưa trở lại để thăm Chùa Vàng,
Ắp đầy kỷ niệm tôi mang
Bay trên đất Bạn, hướng đoàn quân đi:
“Quyết tâm vượt mọi hiểm nguy,
Giờ G! Có mặt đúng ngày… Tiến lên”!
TaKeo, Mê Kông, Prây Viêng…
Quân từ mọi ngả xông lên ào ào,
Ôi! Nông Pênh! niềm khát khao:
“Giúp bạn Giải phóng, vui nào vui hơn”!...
Niềm vui nay, chẳng quên buồn,
Nhớ bao đồng đội, vấn vương lệ tràn
Bạn tôi nằm lại Chùa Vàng
Bốn mươi năm, ai thắp nhang hộ mình
Lời nguyền vẫn nhớ đinh ninh:
“Giúp Bạn là giúp chính Mình”! Quên thân
Vẫn nhớ từ đầu đến chân
Nước “Đầu lâu” uống bao tuần chẳng hay…
Quên thân trên chiến trường này
Campuchia ơi! “Sống mãi” biết ngày nào quên.