: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:22 21/03/2019

Tái hiện nghi lễ tế Đàn Nam Giao thành Nhà Hồ

Ngày 20/3, tại chân núi Đún Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 617 năm Vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao (1402 -2019) và kỷ niệm 597 năm Ngày mất của Hoàng đế Hồ Quý Ly.

Tái hiện nghi lễ tế Đàn Nam Giao thành Nhà Hồ

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Lễ tế Đàn Nam Giao gồm 2 phần: Lễ nghênh giá và Lễ tế, trong đó Lễ tế được phục dựng bài bản tại Đàn Nam Giao Thành Nhà Hồ với 3 nghi thức đó là: Lễ nghênh thần, Lễ tế thần và Lễ tống thần. Chúc văn kỷ niệm 617 năm Vương triều Hồ khai đàn tế Nam Giao cũng được đọc trong phần lễ.

Trong lịch sử, Lễ tế Đàn Nam Giao được coi là nghi lễ quan trọng bậc nhất dưới chế độ quân chủ. Đây là lễ tế Trời đất nhằm khẳng định tính chính thống của triều đại, uy quyền của Hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị dân chúng, chỉ Nhà vua mới có quyền thực hiện.

Dưới triều đại Vua Hồ Quý Ly, đàn tế Nam Giao là nơi hàng năm Vua tiến hành lễ cúng tế cầu quốc thái dân an, hoặc lễ tế vào những dịp đại xá thiên hạ. Sau hơn 600 năm với những thăng trầm lịch sử, hiện đàn tế Nam giao Thành Nhà Hồ là một trong 3 đàn tế còn giữ được mặt bằng tương đối nguyên vẹn, cổ nhất trong lịch sử Đàn tế Nam Giao của Việt Nam.

Đàn tế Nam Giao Thành Nhà Hồ được Vương triều Hồ xây dựng xong vào tháng 8 năm 1402, có diện tích hơn 2 ha, cấu trúc gồm nhiều cấp nền bao thu hẹp dần từ thấp đến cao. Dẫn vào trung tâm của đàn tế là con đường linh đạo được lát bằng những phiến đá xanh mài nhẵn. Trong lòng nền cao nhất có dấu tích đàn tế hình tròn (Viên đàn), đường kính 4,75m. Tại đây còn lưu giữ khá nhiều dấu tích kiến trúc của các cấp nền bao: Nền Thượng, nền Trung, nền Hạ. Vật liệu kiến trúc chính để xây dựng đàn là đá xanh và nhóm vật liệu bằng đất nung (gạch, ngói…); dấu tích con đường linh đạo được lát bằng những phiến đá xanh mài nhẵn mà trước kia Vua đi trên con đường này để vào khu vực tế chính. 

Dịp này, cũng đã diễn ra Lễ kỷ niệm 597 năm ngày mất của Hoàng đế Hồ Quý Ly. Tại Lễ kỷ niệm, các tổ chức cùng dòng họ Hồ trong cả nước đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, những đóng góp lớn của Hồ Quý Ly hơn 600 năm về trước.     

Hoa Mai