: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
12:00:36 19/06/2019

Tương tư

Thơ Ngô Nguyệt Hữu

Hoàng hoa rơi rồi
Tương tư mà chi.
Tình xưa tan rồi
Như mây trời đi.

Tóc xanh rồi bạc
Giai nhân rồi buồn
Đời ta lầm lụi
Sá gì mưa tuôn.

Liễu tơ úa rồi
Khóc thương mà chi.
Thực nhòa mộng rồi
Ta buồn một khi.

Làm sao từ tạ
Làm sao giữ vai
Áo mùa sương lạnh
Ai choàng giúp ai..

Rượu uống cạn rồi
Biệt nhau đi thôi
Lửa tắt mất rồi
Sao hồng được môi

Đầu hồi cỏ biếc
Rạp theo dấu người,
Một con mắt đỏ
Đã dài mấy đuôi.